Tilbake til søkeresultatene

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

ZERO EMISSION OLIVE MILL PLANT

Tildelt: kr 15 000

Budsjettformål:

PES-EØS-Prosjektetablererstøtte EØS-området

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet