Tilbake til søkeresultatene

VRI-Virkemidler for regional innovasjon

Ringvirkninger og effekter av teaterturneen - Sinna Mann

Tildelt: kr 0,47 mill.

Egal Teater AS er en kulturviksomhet lokalisert i Gvarv i Telemark. Teaterets hovedvirksomhet er prosjekter som har en sosial profil. Sinna Mann er et teaterstykke basert på Gro Dahles barnebok med samme navn som tar opp temaet vold mot barn. I samarbeid med Forum For Barnekonvensjonen (FFB), skal Egal Teater spille denne forestillingen rundt om i landet høsten 2009. I forbindelse med dette, ønsker teateret og FFB en dokumentasjon av hvordan barn og barns nærpersoner opplever stykket. Oppsetting av teater stykker som tar opp vanskelige sosiale problemstillinger, er en ny næringsvei innenfor kulturnæringene. Det er derfor gjort lite forskning på hvordan publikum responderer på dette, og i hvor stor grad det kan utløse kommunikasjon om vanskelige, men viktig e teama. For Egal Teater vil en dokumentasjon omkring dette gi viktig kunnskap om hvorvidt målsetningen er vellykket, og dersom den er det, vil dokumentasjonen være et godt redskap i arbeidet med å videreutvikle kulturnæringen. Egal Teaters ønske om et Fo U-prosjekt rundt denne forestillingen motiveres også av langt større mål enn å skape egen næringsvirksomhet. Dersom stykket kan hjelpe barn i vanskelige situasjoner, er det viktig at flest mulig får se det. Dette er også bakgrunnen for at FFB har engasjer t seg i prosjektet, og at flere offentlige etater har gitt positiv oppslutning omkring det. Likevel er området svært tabubelagt og erfaringene har vært at mange vegrer seg for å ta imot en slik forestilling. Det vil derfor være av stor betydning å få en b edre kartlegging av hvilke prosesser man setter i gang i et lokalsamfunn når slike forestillinger blir vist, og hvordan støtteapparatet er i stand til å håndtere disse. Prosjektet er tenkt gjennomført ved at man kvalitative intervjuer med barn, lærere, he lsesøstre og BUP om deres syn på forestillingen og at vi en tid etter forestillingen sender ut spørreskjema for å undersøke hvilke konsekvenser forestillingen evt. kan ha fått.

Budsjettformål:

VRI-Virkemidler for regional innovasjon