Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst

Hvordan hindre spredning av genetisk materiale i torskeoppdrett

Tildelt: kr 39 999

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

189964

Prosjektperiode:

2008 - 2009

Geografi:

Dette er et arrangement organisert som en workshop med aktuelle foredragsholdere til de ulike temene. Det skal være en paneldebatt på slutten av møtet. All relevant FOU skal sammenstilles i en rapport som skal skrives i etterkant av møtet

Budsjettformål:

HAVBRUKS-Havbruk - en næring i vekst