Tilbake til søkeresultatene

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol

Causes of autism spectrum disorders. Epidemiologic studies based on MoBa, the ABC Study and the Autism Database.

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

190694

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2009 - 2016

Geografi:

Autismespekterforstyrrelser (ASF) har fått mye oppmerksomhet den senere tid som følge av observert økt forekomst i høyinntektsland, og spekulasjoner rundt en mulig årsakssammenheng med vaksiner eller andre eksponeringsfaktorer i miljøet. Kunnskapen om årsaker til ASF er imidlertid begrenset. Herunder er det fremdeles uklart om den økte forekomsten er en konsekvens av en sann økning eller om den i stor grad reflekterer endret diagnostiseringspraksis. Vi har benyttet det unike datamaterialet i Den norske mor og barn undersøkelsen (MoBa) og i underprosjektet ABC-studien til å undersøke mulige årsaksfaktorer. Resultatene fra prosjektet inkluderer også en oversikt over prevalensen av ASF og andre utviklingsforstyrrelser i den norske befolkningen. Våre resultater viser at mødres inntak av folsyretilskudd tidlig i svangerskapet medfører redusert risiko for ASF hos barnet. Videre har vi funnet at overvekt hos fedre under unnfangelsen er assosiert med økt risiko for ASF, en sammenheng som ikke ble gjenfunnet ved mødres overvekt. Vi har også undersøkt vekstkurver til barn med ASF gjennom første leveår. Disse analysene viser en akselerert lengdetilvekst hos gutter med ASF, men ikke hos jenter, sammenlignet med barn med typisk utvikling. Videre viser resultatene at hodeomkretsen er mindre hos jenter med ASF enn hos barn med typisk utvikling. Vi har i prosjektet også kunnet bekrefte tidligere funn som viser at avstand på under ett år mellom påfølgende svangerskap medfører økt risiko for ASF hos barn nummer to. Resultatene fra prosjektet har vært svært viktig for videre forskning på utviklingsforstyrrelser basert på MoBa og ABC-studien. Prosjekter som undersøker genetiske forhold ved ASF, og prosjekter som undersøker hvorvidt infeksjoner og inflammasjon påvirker risiko for ASF er i gang, og flere prosjekter er under utarbeidelse.

The purpose of the project is to study causes of autism spectrum disorders, utilizing the unique opportunities provided by the Norwegian Mother and Child Cohort, the Autism Birth Cohort Study and the Autism Database. Advancing paternal age has consisten tly been demonstrated to increase the risk of autism in children. It is hypothesized that the biological mechanism has to do with de novo genetic and epigenetic events accumulating in the germline as the father becomes older. The proposed project aims to take this research challenge further by combining epidemiologic analyses with studies of de novo mutations in mother-father-child trios in MoBa. DNA for genome-wide analyses will be drawn from the MoBa Biobank (funding for those analyses are obtained thro ugh another grant). The role of folate in the development of ASD will also be elucidated. It has for long been known that a lack of available folate in the mother during pregnancy predisposes the child to neural tube defects and ceft lip and palate. The approach of this project will be to use several measures of folate status, in order to achieve a more precise assessment of maternal folate status and metabolism. A subset of maternal blood samples from the Biobank will undergo extensive analyses of B-vit amin metabolism, and the results will be utilized by this project (funding for those plasma analyses are also obtained through other grants). Lastly, the role of fetal growth retardation will be studied. The evidence of a link between low birth weight, low gestational age and a risk of ASD is inconclusive so far, and there is a need for studies that will allow for a more precise exposure assessment. By using MoBa data, we have data on maternal height and weight, as well as other medical indicators. By u sing those, we can calculate the expected birth weight for any given child, given satisfactory conditions for growth during pregnancy, and thereby obtaining more sophisticated measures of fetal growth.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIMEDBIO-Fri prosj.st. med.,helse,biol