Tilbake til søkeresultatene

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Infrastrukturmidler 2009 - UiO/Birkeland

Tildelt: kr 3,0 mill.

Etter 4 år i drift har vi gjort oss erfaringer om hvilke tiltak som gir god effekt i forskningsmiljøene. Vi har i hele vår virksomhetsperiode hatt et sterkt fokus på infrastrukturarbeid, og har med dette oppnådd svært god kontakt inn i mange forskningsmil jøer. Miljøene vi har arbeidet med har vist en klar framgang i innovasjonsfokus, målt i innleverte DOFIer, og kvalitet på ideene som kommer fra disse. Birkeland har til nå jobbet med et bredt spekter av infrastrukturelle virkemidler for å oppnå kontakt med gode forskningsmiljøer og innføre kommersiell tankegang hos forskerne slik at de tenker kommersielt i sin forskning. Basert på signaler fra FORNY om at infrastukturprogrammet gradvis skal bygges ned, fokuserer denne søknaden spesifikt på tiltak som ha r dokumentert effekt i forhold til å opprettholde et nødvendig tilfang av prosjektidéer, samt vesentlige tiltak for å fremme innovasjonshøyden i de innmeldte idéene.

Budsjettformål:

FORNY-3-Kommersialisering av FoUresultater

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet