Tilbake til søkeresultatene

OST-Øst-Europa-programmene

Bærekraftig utvikling og logistikk i Nordområdene (Reise- og oppholdstøtte)

Tildelt: kr 0,20 mill.

På grunn av lange avstander, klimautfordringer og ikke minst internasjonale omgivelser/forskjeller har logistikk og transport en viktig rolle for bærekraftig utvikling i Nordområdene (for olje og gass sektor, leverandørindustri, shipping, fiskeri, turisme ). Derfor i dette delprosjektet satser vi på å bygge opp kompetanse innenfor disse fagområdene. Våre forstudier viser at i dag er det mangel på internasjonalt forskningsarbeid i disse fagområdene både i Nord-Norge og Nord-Vest Russland. Vår ambisjon er å knytte sammen kunnskap og kompetanse utviklet ved både Handelshøgskolen i Bodø og andre Norske institusjoner og våre Russiske partnerinstitusjoner. Vi har planlagt og avtalt med våre partnere, det vil si Arkahngelsk Statlige Tekniske Universitetet, Balt isk Statlige Tekniske Universitetet (St.Petersburg) og Murmansk Tekniske Universitetet at prosjektgruppen fra Bodø (prosjekt leder, prosjekt ansvarlig og prosjekt administrator) besøker hver institusjon 2 ganger i løpet av 2009/2010. Disse reiser er vikti ge for å etablere og organisere et internasjonalt forskningsnettverk. Et mer detaljert prosjektbeskrivelse, budsjett og samarbeidsavtaler med partnerinstitusjoner følger vedlagt.

Budsjettformål:

OST-Øst-Europa-programmene

Finansieringskilder