Tilbake til søkeresultatene

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Sensorteknologi (tidligere: Subsea Sensors for Oil and Gas)

Tildelt: kr 38,2 mill.

This project will support leading edge research on advanced technologies for subsea sensors and provide a better physical understanding of the sensor principles. In parallel, the commercialization capabilities of the research groups will be studied and en hanced. New knowledge will also be created in relation to how technology transfer and interactions with industry in dispersed regions can be improved and strengthened. We propose a consortium with participants from the two main academic institutions and the main technology research institute in the region. The consortium will collaborate with internationally renowned experts and companies related to subsea sensors in Northern Norway. This combination of academic and technological know-how will provide th e necessary competitive advantage to strengthen existing industry, establish new businesses, and attract oil and gas companies to the region. This project will strengthen established research groups and education programs, provide cross-disciplinary coope ration between business and technology, and increase regional, national and international cooperation. Financing for 8 PhDs, 2 Pos Docs and equipment is included. We will work on four selected work packages (WPs) related to subsea sensors and one related to technology transfer: WP1: Electromagnetic methods for oil and gas exploration WP2: Ultrasound Gas Leak Detection WP3: Raman-spectroscopy for subsea detection of methane WP4: Process Research and Development of New Ultrasonic Transducers WP5: Technolog y entrepreneurship and university-industry technology transfer in geographically dispersed regions We aim to support technology companies in Northern Norway by: -Technological research in collaboration with existing firms -Develop technology that can for m the basis of new spin-off firms -Develop technology to solve industrial problems -Educate graduates with relevant skills for technology-based firms -Disseminate technology to users across the region Nytt av 16.9.2014 Prosjektet har som mål å utvikla sensorteknologi tilpassa arktiske utfordringar og for bruk i Nord-Noreg. Det blir forska på optiske sensorar og deteksjon basert på ultralyd. Den optiske sensoren skal måla konsentrasjonen av metan i sjø og i luft. Ultralyd skal brukast til avbildning i industrielle miljø. Metan er ein viktig klimagass, ultralydavbildning kan f.eks. brukast til kvalitetskontroll av fisk. Desse bruksområda passar derfor godt til nordområda. Det vil vera tett samarbeid mellom dei to arbeidspakkane sidan begge vil vera lokalisert i det nye Teknologibygget ved UiT. Den optiske metansensoren vil bli laga med mikro- og nanoteknologi, og målet er å laga ein liten sensor med høg sensitivitet. I vidareføringa av prosjektet så vil ein forbetra det sensitive laget som blir brukt for å detektera metan, og ein vil arbeida med å utvikla sensoren frå ein laboratoriemodell til ein prototype som kan brukast i feltet. Det vil bli forska på nye typar sendarar og mottakarar (’transducer’) for ultralyd ved å bruka fleire lag i framstillinga og ved å setja saman mange sendarar/mottakarar i ein matrisestruktur. Ein vil testa ut systema i industrielle miljø ved bruk av kommersielle system for styring og dataoppsamling.

Budsjettformål:

NORDSATS-Forskningsløft i Nord