Tilbake til søkeresultatene

ISPHUM-ISP - Humaniora

Beyond Borders: Transnational movements through history

Tildelt: kr 3,5 mill.

Beyond Borders-prosjektet ble etablert i etterkant av NFRs evaluering av historiefaget i Norge (Stråth-utvalget). Evalueringen konkluderte blant annet med at en for stor del av norsk historieforskning var preget av 'metodologisk nasjonalisme', det vil si at den hadde nasjonalstaten Norge som utgangspunkt og studieobjekt. Beyond Borders har hatt som mål å analysere av hvordan historiske utviklingsprosesser har foregått på tvers av eller uavhengig av landegrenser (såkalt transnasjonal historie), både i e ldre og nyere tid. Prosjektet har finansiert internasjonale konferanser og seminarer og har resultert i flere bøker og en rekke artikler.

The project is organized in four interrelated components. Components (I) and (II) will emphasise theoretical and methodological reflection (and training) in general, but with a clear aim to relate such general reflections to the overall transnational appr oach. (III) represents a number of case-oriented or thematic projects including a collection of transnational historiographies. (IV) sets out to create a forum for collective reflection specifically on transfers and transnational methodologies. It is an e xplicit aim to integrate the various components of the project. The components take the following shape: I: A series of eight seminars per year in the three year span of the project. II: A new PhD course in theory and method, as well as a contribution t o a National program coordinated through the National Academic Council for History. III: Nine thematic projects on transnational history engaging department staff and national and international networks in reflections on transnational history. Morover, w e have included a set of historiographical studies focusing on defined transnational topics. These projects also represent vital contributions towards components I and IV. IV: Collective reflection on transfers, as a crucial element in all transnational history, in the form of annual workshops and a final conference.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

ISPHUM-ISP - Humaniora