Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - Nominal rigidities in prices of goods and services in the case of Norway

Tildelt: kr 1,7 mill.

Prosjektnummer:

195924

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2009 - 2014

Midlene er mottatt fra:

How should we model price setting behavior in Norway? Do firms adjust prices as in time-dependent models or as in state-dependent models? And how important are heterogeneity in price setting behavior between different sectors?

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam