Tilbake til søkeresultatene

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek

Multiscale Domain Decomposition: Algorithms and Analysis

Tildelt: kr 6,0 mill.

Prosjektet utforsker en klasse av metoder for å løse partielle differensialligninger. Slike ligninger beskriver mange fenomener innen teknologi og vitenskap og er derfor viktige. Metoden som brukes, områdedekomponering, består i å dele opp problemet i mange delproblem. Hvert delproblem er definert på en mindre del av problemområdet. man må deretter sette løsningen av disse delproblemene sammen slik at man tilslutt beregner den løsningen man er ute etter. Prosjektgruppen har presentert resultater på internasjonale konferanser i 2012, 2013 og 2015. I februar 2016 disputerte den ene prosjektstipendiaten for graden PhD ved Universitetet i Bergen.

There is now a strong urge for the use of Multiscale methods in the porous media flow community in Norway, e.g. in oil and gas recovery, and carbon dioxide storage. However, there is very little understood in terms of speed and accuracy of the Multiscale methods. It has recently been observed that such methods can be formulated in the framework of domain decomposition methods whose theory is very well understood. The participants of this proposal are very well known both nationally and internationally fo r their pioneering contributions into the theory of Domain Decomposition methods. The proposed project aims at understanding the existing Multiscale methods, developing new algorithms and their theoretical analysis based on the theory of Domain Decomposi tion methods.

Budsjettformål:

FRINATEK-Fri prosj.st. mat.,naturv.,tek