Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Human Rights Discourses in Contemporary Justice and Security Policies (UiO-JOURNALNR 2009/15836)

Tildelt: kr 0,45 mill.

Hovedmålet er å utføre en tilleggsstudie for å kunne utgi en monografi på engelsk på et internasjonalt toppforlag, skrevet av forsker Heidi Mork Lomell. Boken har arbeidstittel "Human Rights Discourses in Contemporary Justice and Security Policies". Forla get Palgrave Macmillan har uttrykt interesse for å gi ut en bok med denne tematikken (men selvsagt med alle forbehold om referee-vurderinger av manuskriptets kvalitet). Palgrave er rangert som et toppforlag (nivå 2) av Universitets-og Høgskolerådets publi seringsutvalg.

Budsjettformål:

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki