Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Formidling av resultater fra 3 SAMRISK prosjekter (CISS, DECRIS og ADAPT CRVA) inn mot VA- bransjen

Tildelt: kr 0,45 mill.

Ved å samle de SAMRISK prosjektene som omhandler VA og formidle resultatene fra disse prosjektene ut mot VA-Norge med utgangspunkt i SINTEF Vann og Miljø sin posisjon som Norges sentrale forskningsmiljø innen VA, vil man komme tettere på de relevante fagm iljøer og brukere. Spesielt har vi tro på at vi med denne prosjektorganiseringen lettere kan få formidlet ut i små kommuner med små VA-faglige kompetansemiljøer. Følgende aktiviteter inngår i prosjektet: 1.Utarbeide presentasjonspakke SAMRISK mot VA 2.Pr esentasjonsrunde for Samrisk prosjektene i norske kommuner ('Tour de VA-Norge') 3.Kursdagene ved NTNU 2010. Presentasjon og paneldebatt. 4.DECRIS og helseinstitusjoner. Konferanse Bergen 2010 5.VA- fagmøte med Klimatilpasningsutvalget 6.Publisering Master oppgave fra CISS i Magma / Søkelys på arbeidslivet. 7.Populærvitenskaplig artikkel på tvers av prosjektene CISS, DECRIS og ADAPT CRVA

Budsjettformål:

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki