Tilbake til søkeresultatene

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki

Kunnskapsoversikt - Rettsvitenskapelig forskning om samfunnssikkerhet og risiko

Tildelt: kr 0,38 mill.

Budsjettformål:

SAMRISK-Samfunnssikkerhet og risiki