Tilbake til søkeresultatene

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

PRIO - Koordinering av EU-prosjekt

Tildelt: kr 2,0 mill.

Prosjektnummer:

203164

Prosjektperiode:

2010 - 2011

Budsjettformål:

EUPROSJEKT-Forskningsrådets EUprosjekt

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet