Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Social Conditions of Freedom in Contemporary Modernity

Tildelt: kr 2,3 mill.

Prosjektet analyserer frihetens sosiale betingelser i dagens vestlige verden med særlig fokus på Norge. Resultatene som har kommet frem hittil i form av en bok og artikler som er skrevet og enten publisert eller sendt inn til tidsskrifter, kan oppsummeres slik: I Norge og store deler av den vestlige verden har friheten blitt demokratisert. Det innebærer at muligheten til å leve sitt eget selvvalgte liv ikke lenger er et privilegium forbeholdt en sosial elite, men er noe de aller fleste av oss nå nyter god t av. For å forklare dette, må vi imidlertid trekke inn flere faktorer enn de som vanlig brukes, nemlig økonomi (marked) og stat (demokratisk rettsstat og velferdsstat). Mitt sosiologiske bidrag består således i å supplere økonomiske og politiske årsaker en rekke andre sosiale faktorer (som institusjonell differensiering, individualisering, utleiring og institusjonell refleksivitet) for på denne måten å gi en bredere og bedre forklaring av frihetens demokratisering. I tillegg har jeg vært opptatt av det j eg kaller frihetens lykkeparadoks: at den voldsomme veksten i frihet særlig de siste 30-40 årene ikke har gjort oss mer lykkelige. Jeg forklarer dette som et resultat av det jeg kaller frihetens synkende grensenytte: den første friheten kan vi bruke til l angt mer enn den senere, i tillegg til at mye frihet av en rekke årsaker er krevende å bære for individet.

My goal in this project is to study the social conditions of freedom in contemporary modern societies. How do the social structures in the kind of society we live in today enable and constrain the freedom of individuals? To answer this question, I will fi rst construct a multidimensional empirical concept of freedom consisting of six subcategories of free action. Using this as my point of departure, I will proceed to develop a sociological diagnosis of the present based on what I will argue are the five mo st important structural principles of contemporary modern societies. By invoking the social mechanisms that depict how these structural principles influence individual actions, I will then be able to study the most important ways in which today's society both enable and constrain the free action of individuals. Northwest Europe will be my empirical case, and my research method is empirical reconstruction with theoretical intent, which consists in analyzing in tandem conceptual and empirical questions whil e drawing on a theoretically sampled corpus of existing empirical studies.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam