Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

Conceptualization and Measurement of Democracy

Tildelt: kr 8,2 mill.

Det er ingen allmenn enighet om nøyaktig hvilke faktorer som avgjør hvorvidt et land er demokratisk eller ikke eller hvordan man bør måle hvor demokratisk et land er. Dette prosjektet har angrepet dette problemet ved å samle data på svært disaggregerte institusjonelle og ikke-institusjonelle faktorer som for eksempel regler for grunnlovsendringer, graden av utøvende myndighets adgang til å foreslå lovgivning, eller hvor korrupt eller effektivt statsadministrasjonen er. Prosjektetets forskning har klargjort den relative betydningen av en rekke faktorer og hvordan disse samspiller med hensyn til demokratiske institusjoners betydning for økonomisk vekst, sannsynligheten for konflikt, og politisk stabilitet. Blant en rekke funn fra prosjektet kan nevnes at storskala korrupsjon ofte underminerer stabiliteten av formelle demokratiske institusjoner, men at demokratiske institusjoner i sin tur reduserer korrupsjon. Korrupsjon kan imidlertid også stabilisere halvdemokratier og fattige demokratier siden de gir sterke eliter mulighet til å omgå svake formelle institusjoner snarere enn å transformere dem. En annen studie bekrefter et tidligere funn gjort av prosjektets forskere: at halvdemokratier er mindre stabile enn autokratier og demokratier. Den nye studien viser at dette også holder når funnet blir konfrontert med en rekke plausible alternative forklaringer, og konkluderer med at dette er et sjelden 'stilisert faktum' i samfunnsforskningen. Prosjektet viser videre at demokratiske institusjoner er bedre for økonomisk vekst enn tidligere antatt. En studie finner at hyppig brukte demokratimål - som forutsetter at forskere må observere regjeringsskifter før et land kan defineres som demokratiske - undervurderer den positive effekten av demokrati på vekst. Grunnen er at regjeringer som lykkes i å skape høy økonomisk vekst ikke taper valg. Mål som ignorerer dette vil derfor klassifisere økonomisk vellykkede demokratier som Botswana som ikke-demokratiske. En annen studie fra prosjektet viser at demokrati har spesielt sterk positiv effekt på vekst i land som har lav statskapasitet - demokrati er mere nyttig i Benin enn det ville vært i Kina, for eksempel. Et annet funn fra prosjektet viser en lignende "substitusjonseffekt": ikke-demokratiske land med velfungerende institusjoner som evner å iverksette god politikk har lavere sannsynlighet for at avsluttede konflikter gjenoppstår. Også for fredsbevaring er demokrati bra for land med lav statskapasitet.

This project focuses on conceptualization and measurement of democracy, and uses insights from this research to reanalyze how democratic institutions and sub-components of democracy affect economic growth, inequality, conflict and political stability. Nei ther theoretical nor empirical studies have taken into account democracy's multi-dimensionality to a sufficient degree, and previous studies on democracy's effects have mostly relied on problematic aggregate measures. We will address both these points by specifying in detail the salient sub-components/indicators of various conceptualizations of democracy, identify aggregation procedures, and explore the validity of new proposed aggregate measures. The set of indicators will be broad in order to allow for the construction of aggregates based on a range of conceptualizations. The project includes a considerable data collection effort, both to expand data coverage on existing indicators and to collect data on new indicators. The project will use both disaggr egated indicators and new aggregate measures to reanalyze questions on how democracy affects economic growth, inequality, conflict and stability. More precise specifications of which institutional components of democracy are salient for an outcome will he lp developing and applying more precise theoretical arguments and allow for better empirical tests. Finally, the study reviews existing aggregate democracy measures, develops new and more valid measures based on the conceptual work and proper aggregation methods, and uses these in empirical studies on democracy's effect. The project thus aims at contributing to our understanding of the democracy concept's structure, and to improve measurement of democracy and its sub-components. Furthermore, the project w ill contribute to the literatures on how democracy, and various constitutional- and other institutional structures, affect economic growth, inequality, conflict and stability of political institutions and regimes.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam