Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

Sammen om en grønnere fremtid - DP017

Tildelt: kr 0,32 mill.

Prosjektnummer:

208156

Prosjektperiode:

2010 - 2011

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder