Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Marine Data Centre

Tildelt: kr 48,0 mill.

NMDC er en nasjonal forskningsinfrastruktur som adresserer interoperabilitet, metadata, arkivering og data tilgjengelighet som har vært i drift i 4 år etter en 5 årlig etableringsfase. Infrastrukturen gir forskere og andre brukere en enklere tilgang til datasett fra flere kilder. Det er også en kostnads effektiv metode for datatilbydere til å få data publisert. NMDC bruker internasjonale, "best practise" prinsipper i dataforvatningen og den sentrale noden hos Havforskningsinstituttet er sertifisert med "Core Trust Seal". Infrastrukturen har aktiviteter innen data arkeologi for å tilgjengeliggjøre gamle data som ellers er vanskelig tilgjengelig. Etableringen av NMDC har vist viktigheten av standardisering av data innsamlingsprosedyrer, data lagring, data utveksling formater o.l. De marine dataene hos de ulike partnerne er forvaltet på ulike måter. NMDC infrastrukturen hjelper til med å gjøre denne aktiviteten mer standardisert og sikrer rike metadata til dataene. De 16 partnerne har arbeidet sammen for å gjøre datasett tilgjengelig og publisert i infrastrukturen. Ved å bruke infrastrukturen aktivt har en tilgjengeliggjort mange datasett for publisering.

-

Marine research is by nature multi-disciplinary, combining physical, geological, chemical and biological knowledge and data. Norway has jurisdiction over vast ocean areas and marine industries like offshore oil and gas, shipping, fisheries, and aquaculture are both economically and culturally important. At present Norway lacks an integrated system for exchange of marine data between institutions, hampering efficiency and impeding the development of marine sciences. This proposal presents a novel marine research infrastructure: The Norwegian Marine Data Centre (NMDC), which will act as the coordination unit for marine data in Norwegian waters. The NMDC will provide seamless access to historical and contemporary marine data, greatly increasing efficiency of marine science in Norway facilitating generation of high quality research. Successful accessibility to all marine data in Norway can only be accomplished through close cooperation between data originators. The research infrastructure covers interoperability, data documentation, archiving and both data provider and user issues. It is a national initiative building on 15 Norwegian institutions in a concerted effort to make marine data available for national and international research use. The partners represent the universities, university colleges, research institutions and other relevant sectors. As the major national marine data infrastructure, NMDCs European role is envisaged as a component of and contribution to European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI). The OECD's principles for free and unrestricted access to research data will act as an underlying principle for data access.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder