Tilbake til søkeresultatene

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT

NIME 2011 - 11th International Conference on New Interfaces for Musical Expression

Tildelt: kr 49 999

Budsjettformål:

VERDIKT-Kjernekomp.og verdiskaping IKT