Tilbake til søkeresultatene

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Klaver - studier med professor Gabriele Kupfernagel ved Musikhochschule Hanns Eisler i Berlin

Tildelt: kr 40 000

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

210074

Prosjektperiode:

2011 - 2011

Organisasjon:

Samarbeidsland:

Jeg søker med dette om økonomisk støtte til å studere med pianist Gabriele Kupfernagel i Berlin. Kupfernagel er klaverprofessor ved Hochschule Hanns Eisler, og er villig til å gi meg en plass i hennes klasse på høgskolen. Dette innebærer ukentlige pianoti mer, samt deltakelse i klassetimer ol.

Budsjettformål:

IS-RWE-Musikksamarbeid Norge-Tyskland

Finansieringskilder