Tilbake til søkeresultatene

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale

Kommersialisering av resultater fra tidligere og pågående nanomatprosjekt. Pilotproduksjon av grafénderivat

Tildelt: kr 1,00 mill.

Prosjektnummer:

210762

Prosjektperiode:

2011 - 2012

Organisasjon:

Geografi:

Samarbeidsland:

Det japanske kjemiselskapet Nano-Chemical Corporation (NNC) ønsker å oppskalere fremstillingen av en av våre grafénbaserte nanopartikler. Basert på gode resultater oppnådd med en prøve NNC mottok fra oss i desember, ønsker de så raskt som mulig å komme i gang med pilotproduksjon, slik at de dels kan teste ut dette i fullskala i sine egne formuleringer, og dels tilby vareprøver på det japanske markedet. Abalonyx' interesse er dels å få medeierskap i dette, og dels å sikre egen tilgang på grafénråstoff. I f ølge NNC er interessen så stor i Japan at allerede vareprøvene skal kunne selges til over selvkost. Basert på estimert behov har vi besluttet å skalere piloten til en årskapasitet på 1000 kg. Dette vil kreve investeringer i utstyr på anslagsvis 0,65 MNOK (pris fra leverandør). Vi trenger konsulentbistand særlig på et prosesstrinn hvor varmebalansen er kritisk. Slik bistand vil bli hentet eksternt i Norge og Japan. Prosjektet vil bli ledet av Rune Wendelbo, Abalonyx AS. Overordnet er målet med prosjektet å legge grunnlag for produksjon i industriell skala. Prosjektet skal gjennomføres på 1 år. Parallelt med dette prosjektet vil vi prøve å få til at en av våre ansatte kan ta "nærings PhD" på problemstillinger som er relevante for, og koordinert med prosjek tet.

Budsjettformål:

NANO2021-Nanoteknologi og nye materiale