Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

The Ethnography of a Divided City: Socio-Politics, Poverty and Gender in Maputo, Mozambique

Tildelt: kr 5,5 mill.

Med fokus på hovedstaden Maputo i Mosambik vil prosjektet produsere empirisk basert og ny kunnskap omkring sentrale urbane dynamikker, inkludert måten urban fattigdom er romliggjort, stratifisert, kjønnet og politisert. Under gjeldende rapporteringsperiode (2012/13) har en artikkel om hvordan folk i Maputos slumområder oppfatter og forholder seg til ulike romlige kategorier av differensiering blitt publisert. Et viktig funn er at tradisjonelle hegemoniske oppfatninger og motsetninger mellom formelle og uformelle byrom er blitt endret og utfordret av slumboere. De praktiske konsekvensene av dette for urban utvikling og fattigdomsbekjempelse er blitt formidlet gjennom en policy brief laget i samarbeid med Cities Alliance. Betydningen av et sterkere fokus på urban fattigdom i norsk utviklingssamarbeid har blitt presentert i kronikker i norske aviser. Og våre funn har blitt formidlet gjennom en rekke presentasjoner internasjonalt så vel som i Norge. I inneværende rappoteringsperiode (2013/14) har prosjektet produsert ytterligere fire artikler med titlene "Effervescence and Ephemerality: Popular Urban Uprisings in Mozambique"; "Violence and Securitization of the Social: The War Machine of Urban Mozambican Community Policing"; "Here men are Becoming Women and Women Men. Gender, Class and Space in Maputo, Mozambique" and "Sububios and Cityness: Exploring Imbrications and Urbanity in Maputo". En av disse er publisert, og tre er under vurdering I anerkjente internasjonale tidsskrifter. Funnene er også presentert i totalt syv konferanser / seminarer. Endelig har prosjektet fått finansiert produksjon av en film ("Maputo Emergente. Visualisering av en afrikansk delt by") som skal visualisere forskningsresultatene.

Rapid urbanisation is one of the most dramatic developments on the African continent and comprises a range of paradoxes: Affluent businesses and gated communities exist alongside sprawling shantytowns; an African middle class emerges simultaneously as rap id increases in urban poverty; zones of urban recreation and shopping mushroom at the same time as cities are increasingly unsettled by violent riots and crime. Acknowledging the importance of African urbanisation, this study will engage such paradoxes by developing an ethnography of the Mozambican capital Maputo through posing four sets of questions: i) what are the relations (symbolic, social, structural, material, political) between Maputos urban spaces; ii) what coping strategies exist for the poorest segments of the citys population, and how do they articulate with urban space; iii) in what way are processes of impoverishment and social marginalisation gendered and to what extent do men and women relate differently to urban space, and iv) in what way s do perceived and experienced disparities in wealth inform Maputo?s socio-politics and its expressions (such as riots, lynchings, unrest)? Answering these questions, we will combine theories of political, economic and symbolic structuration and of socia l relations of inclusion and exclusion as practise (Bourdieu 1977, 1999; Ortner 2006) in exploring dimensions of socio-politics, gender and poverty in Maputo. In doing so the project focuses on a) dynamics of structuration through a spatial focus on meani ng and practice, b) the entanglement of market and state in production of marginalization and zones of exclusion, c) the potential for and the formats of different ways of engaging, coping and resisting the symbolic and material condition of urban hardshi ps and poverty d) the gendered dimensions of urban transformation in terms of marginalization, enablement, and other changes. Methodologically the project will combine quantitative and qualitative approaches.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam