Tilbake til søkeresultatene

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell

In Food We Trust? Technologies of Governance in Industrialized Food Systems

Tildelt: kr 8,2 mill.

Spørsmål knyttet til den teknologiske utviklingen, matsikkerhet og forbrukertillit har økt i betydning gjennom hele det 20. århundre. Dagens industrialiserte matsystemer er en integrert del av vår hverdag. Statlige etater, lovgivere, matprodusenter, forskere og forbrukerorganisasjoner er fortsatt aktive for å sikre at den maten som kommer inn i markedet er trygg. Prosjektet har vært å vise hvordan dagens industrialiserte matsystemer er blitt integrert i hverdagslivet i Norge gjennom det parallelle systemet for matsikkerhet og forbrukertillit. Prosjektet har vært svært mangesidig med både historiske og dagsaktuelle tema. Mer generelt har prosjektet forsøkt å undersøke og beskrive hvordan landskapet mellom den harde (politikk, lovverk og offentlige reguleringer) og myke makten (kokebøker, blogger, råd (kvasiinstitusjoner) utfolder seg. I dette landskapet befinner deg seg en rekke nye aktører. Vi har undersøkt politiske, akademiske og offentlige debatter og kontroverser relatert til matproduksjon og regulering gjennom lovverket og regler. Disse har innvirkning og legger rammer hvordan disse systemene fungerer. Kanskje like viktig i vårt materiale er hvordan uformelle kanaler som blogger, informasjon i hverdagslitteratur som kokebøker, politiske teknologier som standarder, sertifikater og ulike meglingsinstitusjoner påvirker og styrer både matvaner og sikkerhet. Denne typen myk makt har i dagens mediesamfunn noen ganger vel så stor autoritet og betydning som allmenne kostholdsråd og sikkerhetsrutiner. Statlig drevet internkontrollsystemer konkurrerer med smilefjes og oppslag i magasiner. Prosjektet har publisert en rekke monografier, artikler og kapitler. Prosjektet avsluttes med en bok hvor prosjektene syntetiseres. Flere kapitler er skrevet, og boken vil foreligge i 2019.

Questions related to technological development, food safety and consumer trust in food increased in importance throughout the 20th century. Today industrialized food systems are integrated parts of everyday life. However, governmental agencies, legislator s, food producers, scientists and consumer organizations still struggle to ensure that food is safe and to deal with on-going technological development. This project will analyse how industrialized food and food systems were integrated into everyday life through its sibling systems of food safety and consumer trust. We will investigate policy oriented, academic and public debates and controversies on the social and cultural aspects of food production and consumption. Our approach will examine the cultural ly contingent processes that led to the present industrialized system of highly manipulated and transformed foods. By investigating themes related to food safety and consumer trust in a perspective that combines science and technology studies (STS) and hi storical studies of technology we offer alternative visions of how the present system emerged, its historical roots and transformations in time. A historical study of "the technologies of trust" can improve our understanding of the present situation of ou r food system and offer alternative visions for securing safe food and consumer trust in the future. 1. How have our conceptualizations and handlings of food safety and consumer trust changed during the 20th century? 2. How have institutional setups, tech nologies and mediators been utilized to transform food in time and space to become healthy and trustworthy? 3. How have various actors acted upon food, technology and people to produce or format individuals and collectives so that they suit the prevailing systems of food safety and consumer trust? 4. How have this transformed our relationship to the food we eat and thus the culture of food, safety and trust in Norway through the 20th century.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Budsjettformål:

SAMKUL-Samfunnsutviklingens kulturell