Tilbake til søkeresultatene

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam

EUI - The functioning of the EEA-agreement, challenges for the EFTA-countries and for the EU, the choice or the compromise...

Tildelt: kr 2,6 mill.

Gjenstand for forskningen er forholdet mellom EØS avtalens hoveddel og endringer i primærretten i EU i lys av prinsippene om en dynamisk og homogen utvikling av EØS-retten. I oppgaven vil enkeltområder illustrere problemstillingen mer i detalj, ett slikt området er Unionsborgerskapet i EU.

Budsjettformål:

FRIHUMSAM-Fri prosj.st. hum og sam