Tilbake til søkeresultatene

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam

NOP Nordic Journal of Migration Research NJMR

Tildelt: kr 0,12 mill.

NJMR ble etablert i 2010 av Nordic Migration Research etter sammenslåing av Norwegian Journal of Migration Research (2000-2010) og Finnish Journal og Ethnicity and Migration (2006-2010). Tidsskriftet publiserer artikler av høy akademisk kvalitet i feltet internasjonal migrasjon og etniske relasjoner. Dette inkluderer blant annet migrasjonsteori, analyser av migrasjonsprosesser, mangfold og integreringspolitikk, medborgerskap, inter-etniske og inter-kulturelle relasjoner og transnasjonale forhold. Tidsskri ftet gir høy prioritet til nordiske forhold og komparative studier av integrering og mangfold i nordiske og ikke-nordiske land. Fagområdene omfatter et bredt nedslagsfelt innen samfunnsforskning (sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap, sosialøkonom i mfl) og humaniora (media, religion, historie, idehistorie, etnografi). Multi-disiplinært nedslagsfelt er del av den redaksjonelle profilen. Tidsskriftets målgrupper er universitets- og høyskolestudenter, akademikere og forskere, politikere, forvaltning , velferdsprofesjoner og andre som jobber innen innvandringsfeltet, og andre interesserte borgere.

Budsjettformål:

NOS-HS-Sekr. nord. sam.nemd. HumSam