Tilbake til søkeresultatene

DIP-Design Pilot

NorBill7000 - Morgendagens Parkeringsautomat - DP077

Tildelt: kr 0,20 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

225669

Prosjektperiode:

2012 - 2014

Midlene er mottatt fra:

Geografi:

Budsjettformål:

DIP-Design Pilot

Finansieringskilder