Tilbake til søkeresultatene

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav

Striving for excellence, learning to cope? - Employer strategies for managing sick leaves and employee health over the decades

Tildelt: kr 8,1 mill.

Prosjektnummer:

227117

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2017

Geografi:

Samarbeidsland:

I rapporteringsperioden har arbeidet fokusert på delprosjekt 2.3.1 (om sykelønnsordninger) og 2.3.3 (sykefraværsatferd og pensjonering), samt 2.3.6 (sosial interaksjon, herunder tidsutvikling og kjønnsforskjeller). Arbeider har blitt ferdigstilt tilknyttet de to første delprosjektene. . I Does Sick Pay Affect Workplace Absence? (presentert ved COPE2017) sammenligner Bryson og Dale-Olsen fraværsmønsteret i Storbritannia og Norge, og stiller spørsmålet om hvorfor tilbyr arbeidsgiverne privat sykelønn i tillegg til offentlig sykelønn, selv i en generøse velferdsstat som Norge? Forfatterne viser at selv om sykefraværet er langt høyere i Norge enn i Storbritannia, så finner en få forskjeller etter at en har tatt hensyn til forskjellene i den offentlige sykelønnsordningen. Betydningen av terskelen i Norge hvor offentlig sykelønn stanser finner også forfatterne i en såkalt Regression Kinked Design-analyse. Forfatterne viser til slutt at privat-finansiert sykelønn blir tilbudt som et/en frynsegode/tilleggsytelse og når opplæringskostnadene er høye. I Effects of Norwegian companies? initiatives to postpone retirement (presentert på ESA 2017)har Midtsundstad og Nielsen studert, basert på survey- og registerdata, om de tiltakene virksomheter tilbyr sine ansatte med nedsatt helse kan utsette uføretilbøyeligheten til ansatte ettersom de blir eldre. Tiltakene som studeres er mindre krevende arbeid, mer fleksibelt arbeid, omskolering og opplæring, og redusert arbeidstid. De finner at uføretilbøyeligheten faller mer med alderen (vanlig pensjonering øker naturligvis) i virksomheter som tilbyr slike tiltak enn i virksomheter som ikke tilbyr slike tiltak.

The project analyses how employers' strategies for managing sick leaves and employee health have changed over the decades, and how these changes have affected workers' sick leaves and withdrawal from the labour market. Such changes may be essential to i dentify causal impacts of employer strategies on workers' behaviour. Furthermore, when variation in public schemes and legislation is limited, private management strategies may provide the necessary variation for identification. Finally, comparison betwee n Norway and the UK allows us to exploit differences in welfare regimes, competitive environments and economic situation. Our project explicitly analyses: i)changing sick pay schemes and work environment, ii) the potential conflict between graded (partia l) sick leaves and work structure, iii) the early retirement legislation and the relation to sick leaves and disability recipiency, iv)strategies for managing workers who are long-term ill or have permanently impaired health, v) the sorting of workers on health and job polarisation, and finally, vi) how social interaction at the workplace and in the neighnourhood changes over time, with respect to sickness absence and withdrawal from work. We exploit a new detailed questionnaire survey; the Norwegian Wor kplace Employment Relations Survey 2012 (NWERS2012), which when linked with two employer previous surveys(1997,2003) and added register data on individuals and organisations will give us panel information on establishments and workers over 20 years. Furt hermore, we exploit the UK WERS2011 and the previous WERS-studies (1998 and 2004) containing similar questionnaire information on workplaces, as well as questionnaire information on workers. The advantage of the latter is that it can be linked to the work place data, thus linking worker subjective wellbeing indicators to absence rates in the previous year, and to workplace policies and practices.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

SYKEFRAVÆR-Forskn.om årsaker til sykefrav