Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Testing the efficacy of a lapse management system in an online smoking cessation intervention.

Tildelt: kr 7,9 mill.

Prosjektnummer:

228158

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2013 - 2018

Geografi:

Internettbasert program som tilbakefallsforebygging ved røykeslutt. Tilbakefallsraten for personer som forsøker å slutte er svært stor. Omtrent halvparten begynner å røyke igjen i løpet av en uke og 19 av 20 har begynt etter ett år. Selv med de beste farmakologiske og psykososiale virkemidlene som er tilgjengelig er det sjelden man ser slutterater på over 20-30% etter ett år. Siden tobakksrøyking er den største dødsårsaken i den vestlige verden vil selv små reduksjoner i tilbakefallsraten kunne gi store folkehelsegevinster. Internettbaserte programmer for å hjelpe folk til å bli røykfri har vist seg effektive i en rekke studier. Det er stor variasjon i innhold og utforming av slike programmer, og det finnes lite kunnskap om hvilke innholdskomponenter som bidrar til effekten. I røykesluttprogrammet vi utvikler antar vi at en sentral komponent er et glipphåndteringsregime som tilbyr en glipp-terapi for deltagere som opplever en glipp. Målet er å påvirke deltagernes tanker og følelser i dette kritiske tidsrommet slik at glippen ikke eskalerer til full sprekk. Hovedmålet med prosjektet som helhet er å teste antagelsen/hypotesen om at et slikt glipphåndteringsregime kan øke sannsynligheten for vellykket røykeslutt. Antagelsen skal testes i et eksperiment der halvparten av deltagerne vil få tilgang til hele programmet, mens den andre halvparten vil få alt i programmet unntatt glippregimet. En stor del av arbeidet de første årene av prosjektet har vært utviklingen av IT-plattformen og innholdet til røykesluttprogrammet. Her mottar brukere interaktivt innhold på web-sider tilpasset nettbrett og smarttelefon, samt epost og SMS-tekstmeldinger. Utviklingen av programmet er basert på tidligere erfaring med nettbasert behandling, kliniske erfaring fra røyketelefonen, tilbakemeldinger fra personer som har prøvd programmet (dybdeintervjuer) og forskningslitteratur. Teoretisk-metodisk bygger programmet på motivasjonsintervjuing, som er et utbredt rammeverk for klinisk arbeid med røykeslutt. I juni 2016 publiserte vi en artikkel som beskriver rasjonalet for behandlingen, dvs. hvorfor programmet ble akkurat slik. Behandlingsmodellen som beskrives består i å simulerer tre essensielle terapeutiske prosesser fra ansikt-til-ansikt behandling/rådgivning i det automatiserte programmet, nemlig å internalisere motivasjon, bygge arbeidsallianse og forebygge tilbakefall. Doktorgradsstipendiaten på prosjektet var førsteforfatter på overnevnte artikkel. Hun har i tillegg sendt inn en metodologisk artikkel fra prosjektet til reviev og jobber nå med rapportering av dybdeintervjuer til sin tredje og fjerde artikkel, som ser på hvordan sluttbrukere forholder seg til programmet og bruker det i endringsprosessen. Prosjektleder fikk i november 2015 tildelt utenlandsstipend fra forskningsrådet for perioden januar til august 2016. I perioden har han og familien bodd i Eugene, Oregon, USA for å være en del av forskergruppa til Brian Danaher ved Oregon Research Institute og University of Oregon. Danaher var i mai 2014 i Norge for å jobbe på dette prosjektet. Danaher og prosjektleder publiserte i 2015 en teoretisk artikkel som diskuterer hvordan forskere kan/bør ta i bruk "verktøykassa" som ligger i smarttelefoner og web-teknologi til å bygge engasjerende og effektiv informasjonsarkitektur for atferdsendring. Siden USA oppholdet har prosjektleder og Danaher samarbeidet om tre manuskripter: ett teoretisk rundt arbeidsallianse i web- og telefonbaserte programmer; en sammenligning av en web-basert og en smarttelefonbasert intervensjon (RCT) og ett om sammenhengen mellom bruksmønster, personkarakteristikker og behandlingsutfall. Tidlig 2016 ble røykesluttprogrammet oversatt til Tsjekkisk. Forskere ved Karlsuniversitetet i Praha står bak, og i september 2016 startet de pilotutprøving med 30 deltagere. På sikt håper vi å få på plass et større oppfølgingsprosjekt, ideelt sett med EØS eller EU-midler. Fra høsten 2015 har vi jobbet mye med beslutningsreglene for skreddersøm av innhold til hver enkelt bruker, og vu har rettet opp i en del feil og mangler. Å få til en sømløs overgang mellom SMS og web komponenter har vært spesielt utfordrende og krevende. I løpet av 2017-18 har vi rekruttert deltagere og samlet data i en større randomisert kontrollert studie (RCT) der vi tester effekten av glipphåndteringsregimet, dvs vi ønsker å få svar på om det å legge til et glipphåndteringsregime øker effekten av programmet eller ikke. Rekrutteringen fortsetter etter offisiell prosjektslutt 15. juni 2018. Fra oktober 2018 rekrutterer vi deltagere både i Norge og Tsjekkia og vi regner med å ha nok deltagere på nyåret 2019.

Background: Online health behavior change interventions ? including smoking cessation programs ? offer great promise, but little is known about the components that may add to their effect. Objectives: We propose a controlled test assessing tobacco absti nence associated with an adjunctive lapse management system combined with a best-practices online smoking cessation intervention. We hypothesize that a program that includes the lapse management system will yield greater efficacy than a program that does not include such a component. Methods: We propose a 2-arm RCT with 1080 adult study participants randomized to either a lapse management intervention or a standard practice online intervention without the lapse management system. Because the central que stion is whether the lapse management system improves efficacy, both conditions use a very similar standard-practices core web-service that embodies many of the features found in the interventions tested in our prior online smoking cessation trials. The l apse management system will be based on the day-to-day logging of target behavior and providing just-in-time therapy to clients reporting a lapse. Measures: The primary outcome is 7-day point prevalence tobacco abstinence (i.e., not even a puff of smoke in the previous seven days, as assessed at the 2-, 6- and 12-months follow-up). Potential predictors, moderators, and mediators of abstinence will also be examined. Benefits: To the best of our knowledge, this application describes the first RCT that as sesses the incremental efficacy of adding a lapse management system to an online smoking cessation intervention. These interventions constitute a cost-effective means to reach smokers who want to quit. By seeking to identify beneficial adjunctive mechanis ms, their efficacy may be improved, which can make a substantial public health impact.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet