Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

Menopause and respiratory health: The role of sex hormones, life-style factors and hormone therapy

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 6,0 mill.

Vår kunnskap om lungehelsen hos kvinner i forhold til overgangsalder (menopause) har vært svært begrenset. Dette skyldes manglende kunnskap om kjønnsforskjeller i lungehelsen, tidligere manglende interesse vedrørende kvinners lungehelse i forhold til hormonelle og reproduktive faktorer, og mangel på egnede databaser. Vi har tidligere funnet holdepunkter for at kjønnshormoner påvirker lungehelse, og at livsstilsfaktorer (kroppsmasse, fysisk aktivitet og røyking) kan noe å si for denne påvirkningen. Imidlertid har tidligere analyser vært basert på tverrsnitts studier. NFR finansierte prosjekt «Menopause and respiratory health: the role of sex hormones, lifestyle factors and hormone therapy» har gitt oss anledning til å gjøre longitudinelle analyser og bruke målte hormonverdier, og dermed gi nye resultater med mye større sikkerhet. Prosjektet er hovedsakelig basert på tre populasjonsbaserte studier, den store nord-europeiske multi-senter studien Respiratory Health in Northern Europe (RHINE), den Norden, Vest Europa og Australia basert European Community Respiratory Health (ECRHS), og den australske Tasmanian Health Survey (TAHS), som har data fra intervju, lungefunksjon og hormonmålinger for flere tusen kvinner. Dette prosjekt bidrar også i Ageing Lungs in European Cohorts (ALEC) studien som er finansiert gjennom EU sitt H2020 program. Vi har funnet at risikoen for ny oppstått astma og luftveisymptomer er økt i forbindelse med menopause, og at risikoen er høyere blant kvinner med større kroppsmasse (BMI). Studien er basert på en longitudinell analyse av RHINE. Disse resultater ble publisert i det høyt siterte tidsskriftet Journal of Allergy and Clinical Immunology (impact factor 12.5) («Menopause as a predictor of new-onset asthma: A longitudinal Northern European population study», Triebner K... Real FG; JACI 2016 Jan). Videre fant vi at kvinner har raskere lungefunksjonsfall ved menopause enn forventet av sin alder, særlig hos røykere og de med høyere vekt (BMI). Disse resultater er basert på longitudinelle analyser i ECRHS, og ble publisert i det høyt siterte tidsskrift American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine (impact factor 13) («Menopause is associated with accelerated lung function decline», Triebner K ... Real FG; Am J Resp Med Crit Care, 2016 Sept). Vi etterundersøkte funnene ved tverrsnittsanalyser i UK Biobank med over 140.000 kvinner, og bekreftet lavere lungefunksjon hos kvinner i menopause. I tillegg fant vi at kvinner med tidlig menopause eller de som kom i menopause etter fjerning av livmor og/eller eggstokkene hadde lavere lungefunksjon enn andre kvinner i samme alder. Resultatene ble publisert i den høy siterte European Respiratory Journal (impact factor 8) (Lower lung function associates with cessation of menstruation: UK Biobank data, Amaral AF...Real FG...; ERJ, 2016 Sept) Vi har også funnet at bruk av hormoner i overgangsalderen synes å motvirke til en viss grad fallet i lungefunksjon. Resultatene er blitt presentert i det årlige European Respiratory Society (ERS) møte i Milano («HRT is associated with reduced lung function decline», Triebner K et al, ERS 2017 Sept). Det foreligger et manuskript som forventes publisert i et høyt sitert tidsskrift. Vi har i løpet av prosjektperioden også gjort videre forskning om lungehelse hos kvinner, som støtter forståelsen av menopause hos kvinner. Blant annet har vi funnet at andre reproduktive og hormonelle faktorer hos kvinner også påvirker deres lungehelse, nemlig bruk av p-piller, policystisk ovarial syndrom (PCOS) og alder ved første menstruasjon (menarke). Vi har studert risikofaktorer for menstruasjonsrelatert astma. Vi har også funnet at søvnforstyrret pustemønster diagnostiseres sjeldnere hos kvinner enn menn. Videre har vi studert risiko for astma i forhold til fysisk aktivitet. I løpet at dette prosjektet har vi også utviklet en metode for å studere kroppsmasse over tid ved hjelp av selvrapporterte tegninger. Også er det blitt videreutviklet en følsom metode for måling av kjønnshormoner i serum. Vi har også utviklet en matematiske modell for å beregne hvor lang en kvinne er kommet i overgangsalder. Vi har også tatt i bruk nye matematiske metoder for å trekke mest mulig objektiv informasjon ut av datasettene. Dette har resultert i 11 publiserte artikler i løpet av prosjekttiden, med til sammen over 50 «impact factor» poenger. Det er også flere pågående manuskripter. Vi har utviklet en omfattende samarbeid i dette prosjektet med forskere i Europa og Australia. Vi har hatt forskningsopphold i Australia og Spania og presentert i flere kongresser og møter. Det har vært omfattende media oppmerksomhet om resultatene. Dette prosjektet har også bidratt vesentlig til en gjennomført doktorgrad, en postdoktor forskerstilling, og en professorat. Prosjektet har gitt grunnlagt for å studere videre lungehelse hos kvinner etter menopausen. Vi har søkt midler til videreføring av studien hos NFR.

Rationale: There is growing understanding of the importance of reproductive factors for respiratory health. Preventable factors such as smoking, obesity, physical activity and hormone therapy are known to affect both menopause and the airways. However, t here is scarcely any knowledge on respiratory health changes during menopause, how sex hormones mediates such changes, or the potential for intervention. The issue is complex, and few study cohorts have sufficient information and numbers in the right age range. Understanding respiratory health changes during menopause is important, as women expect to live longer and with better life-quality, obesity is increasing globally with unknown consequences for reproductive and respiratory health, and obstructive l ung diseases remain high in spite of decreasing smoking prevalence. The well characterised study cohorts RHINE, ECRHS and TASH are now entering the age of menopausal. This provides a natural experiment and a unique brief window of opportunity to study ho w hormonal changes influence respiratory health. These cohorts include extensive longitudinal data about respiratory and reproductive health, and blood samples from two time points 5-10 years apart available for hormone analyses. Aims: We will study how menopause and the menopausal transition influences respiratory health (asthma, COPD, allergy and lung function), how potential changes are mediated by sex hormones, identify effects of hormone therapy and of life-style factors (smoking, obesity, physical activity), and design intervention strategies. Relevance: The prosed research will provide unique insight in respiratory health during menopause, with implications for women's health during menopause, gender and social inequalities, life-style preventio n and treatment. The project will strengthen interdisciplinary research and local competence,and includes plans for researcher recruitment and international cooperation with researcher exchange.

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet