Tilbake til søkeresultatene

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet

COGNITIVE AND CEREBRAL CHANGES IN PATIENTS WITH ANOREXIA NERVOSA

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 4,4 mill.

Dette prosjektet undersøkte hvordan hjernen og kognitive funksjoner påvirkes av anoreksi. Metodene som ble benyttet var nevropsykologisk/kognitiv testing og funksjonell hjerneavbildning med MR. Pasientene ble undersøkt når de var i den akutte sykdomsfasen av anoreksi og ved 10 måneder etter den første undersøkelsen. Pasientene som deltok, var jenter/kvinner mellom 15 og 18 år. Pasientene ble sammenlignet med friske jenter/kvinner på samme alder, og disse har gjennomført de samme nevropsykologiske testene og hjerneavbildningen på samme tidsintervaller som pasientene. Datainnsamlingen er nå avsluttet, og en av tre planlagte artikler er publisert. Hovedfunnene i prosjektet er at pasientene med anoreksi sammenlignet med friske har redusert volum av hippocampus og tynnere cortex, og at disse anatomiske endringene har signifikante sammenhenger med mål på kognitive og affektive symptomer. Et annet viktig funn var at jentene med anoreksi til tross for cerebrale anatomiske endringer, ikke hadde signifikant lavere evnenivå enn friske jenter på samme alder. Artiklene som er under arbeid omhandler forholdet mellom effekten av cortical tynning på kognitive- og affektive psykologiske mål, og hvordan hjernens nettverk for kognitive funksjoner påvirkes av alvorlig anoreksi.

-

Anorexia nervosa (AN) is a severe eating disorder with the one of the highest mortality rates of all psychiatric disorders. Previous neuroimaging studies have focused on specific brain areas that might be important for the symptoms and progression of the disorder, but structural or functional deficits in single cerebral areas are insufficient to explain all symptoms of AN. Several studies have shown that patients with AN displays reduced performance on cognitive tests that measures executive functions (pl anning, response inhibition, cognitive changes, implementation of activity) when compared to individuals without AN. Also, performance in respect of visuospatial tests, visual attention, learning and memory is reduced at group level when compared to peopl e without AN. The present project will use advanced brain imaging techniques (Functional MRI, Structural MRI , Diffusion tensor imaging, Resting state functional Connectivity) in combination with neuropsychological testing to investigate whether brain net works rather than single cerebral areas could explain cognitive deficits in patients with AN. 40 hospitalized Girls/women between the ages of 12 to 20 years diagnosed with AN will be included from the University Hospital North-Norway and Oslo University H ospital. 40 healthy age matched controls will be recruited as control group. Neuropsychological testing and MRI examinations will be performed after admission, and nine months after. The control group will undergo the same examinations with the same inter val. We hypothesize that the patient group will display lower performance on test for executive functions compared to the control group and also lower scores compared to normative data. We expect that the reduction in neuropsychological functioning can be explained by lower functional connectivity in cerebral executive networks, and structural changes in cerebral tissue. It is applied for salary and expenses for one PhD student for three years.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

BEDREHELSE-Bedre helse og livskvalitet