Tilbake til søkeresultatene

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Better health by harvesting biobanks

Alternativ tittel: null

Tildelt: kr 20,0 mill.

-

Norwegian cohorts have been set up to understand both the etiology of disease and the determinants of progression of disease. Three major cohorts, the Tromsø cohort, the Nord-Trøndelag Health study (HUNT) and the Norwegian Mother and Child Cohort Study (M oBa) have a wealth of exposure information as well as phenotypes and disease endpoints. We now propose to genotype random subjects and triads from these three cohorts for the benefit of a large number of later subprojects. We suggest to use a new versatil e chip, the Illumina Human Core Chip (combochip) and to perform the genotyping on a national platform. We will also use newly established Norwegian infrastructure for safe storage and data analysis. The coordinated use of these resources as well as other previously genotyped samples from the same cohorts will enhance productivity and open for important new results on the path to increased understanding of basic disease mechanisms with the ultimate aim of better prevention and personalized medicine.

Aktivitet:

BEHANDLING-God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering

Temaer og emner

Innovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)BioteknologiUtviklingsarbeidHelseSamfunnsmedisinsk og annen helsefaglig forskningLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonAnvendt forskningIKTLTP2 Fornyelse i offentlig sektorPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidPolitikk- og forvaltningsområderVelferdInternasjonaliseringPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP2 IKT og digital transformasjonPortefølje Utdanning og kompetanseLTP2 VelferdstjenesterEtiske, juridiske og samfunnsmessige aspekterVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingPortefølje Muliggjørende teknologierVelferd, arbeidsliv og utdanningUtdanning og kompetanse i samspill med arbeids- og samfunnslivVelferd, arbeidsliv og utdanningLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensPortefølje LivsvitenskapHelseTjenesterettet FoUInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringLTP2 Helse, forebygging og behandlingPolitikk- og forvaltningsområderPortefølje Velferd, kultur og samfunnGrunnforskningPortefølje HelseHelseKlinisk forskningIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagInnovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Innovasjoner i virksomheter innenfor offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)Innovasjon i offentlig sektor (utgår 2014)Næringslivets innovasjoner i og for offentlig forvaltning og tjenesteyting (utgår 2014)