Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

CESSDA AS

Tildelt: kr 63,7 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

232290

Prosjektperiode:

2013 - 2021

Organisasjon:

Geografi:

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

Politikk- og forvaltningsområderKommunal-, distrikt- og regionalforvaltningKulturLTP2 IKT og digital transformasjonPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgKulturSamfunnets kulturelle grunnlagLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierIKTIKT - Bruk og anvendelser i andre fagVelferd, arbeidsliv og utdanningMigrasjon, innvandring og integreringIKTPolitikk- og forvaltningsområderBarn og familieLTP2 Demokrati, styring og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningLevekår og befolkningsutviklingLTP2 Utdanning og livslang læringPolitikk- og forvaltningsområderPolitikk- og forvaltningsområderKultur, kirke, idrett og medierLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetUtviklingsarbeidPortefølje Muliggjørende teknologierVelferd, arbeidsliv og utdanningArbeidLTP2 Samfunnssikkerhet og samhørighetLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 ForskningsinfrastrukturForskningsinfrastrukturLTP2 VelferdstjenesterKulturVitenskap og samfunnVelferdVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningVelferd, arbeidsliv og utdanningLTP2 Utenforskap, inkludering, kulturmøter og migrasjonPortefølje Utdanning og kompetansePortefølje Velferd, kultur og samfunnVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets kulturelle basis, bærekraft og oppslutningKulturSpråk, medier og kommunikasjonGrunnforskningLTP2 Kultur, sivilsamfunn og medienes rolleInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidVelferd, arbeidsliv og utdanningUndervisning og læringPolitikk- og forvaltningsområderJustis og rettsvesenAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderVelferdKulturKultur og naturInternasjonaliseringVelferdMigrasjon, innvandring og integreringPortefølje Demokrati, styring og fornyelsePortefølje Humaniora og samfunnsvitenskapVelferd, arbeidsliv og utdanningVelferdssamfunnets tjenester og organiseringPolitikk- og forvaltningsområderArbeidsliv - Politikk og forvaltningVelferd, arbeidsliv og utdanningDemokrati og regional utviklingVelferdVelferdssamfunnets tjenester og organiseringUtdanningUndervisning og læringVelferdLevekår og befolkningsutvikling