Tilbake til søkeresultatene

FORNY20-FORNY2020

Cardisense -Sensor for continuous monitoring of heart function and pumping capacity in high risk patients

Alternativ tittel: Cardisense - sensor for overvåkning av hjertet

Tildelt: kr 3,1 mill.

Prosjektleder:

Prosjektnummer:

234174

Prosjektperiode:

2014 - 2015

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Ved avslutningen av hjerteoperasjoner fester kirurgen en liten pacemakerelektrode på hjertet. En kabel fra elektroden føres gjennom brystveggen og kan kobles til en pacemaker. Tråden fjernes når pasienten reiser hjem. Cardisense er en pacemakerelektrode m ed en liten bevegelsessensor integrert i elektroden. Bevegelsessensoren sender signaler via en kabel til en computer.

Budsjettformål:

FORNY20-FORNY2020