Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!8470 Veterinary point-of-care test device.

Tildelt: kr 5,9 mill.

Immunoassay-basert diagnostikk, hvor spesifikke proteinkonsentrasjoner kan måles ved bindingen mellom spesifikke antistoffer til sine spesifikke antigen, i veterinærmedisin er komplisert på grunn av at antigener varierer fra art til art og immunologiske reagenser som anvendes i human diagnostikk kan generelt ikke brukes på andre pattedyr arter. Immunoassays for human diagnostikk brukes allikevel av og til i veterinærlaboratorier, men uten spesifikk kalibrering og bare vilkårl ige enheter å rapportere. Imidlertid er spesifikke immunoassays for dyr blitt tilgjengelig, men blir ofte drevet på moderne dyre klinisk kjemi instrumenter. Noen point-of-care (POC) tester er tilgjengelige, men disse POC testene er ofte ikke godt egnet til påkjenningene og tidsbegrensninger som er i veterinær klinikker. Sammenlignet med maskin-avhengige immunoassays, levere POC tester raske resultater i en diagnostisk setting der resultater og overvåking er tidskritisk. POC kan ikke konkurrere med sent raliserte laboratorier på pris eller pålitelighet og sentraliserte tjenester vil fortsette å bli brukt i ikke- kritisk testing. Gjennom tett samarbeid, har partnere i prosjektet utviklet en immunoassay POC-test for hurtig, tidsuavhengig kolometrisk deteksjon av C-reaktiv protein i hel blod fra hunder. Denne akutt fase markøren kan brukes for å skille mellom bakterielle og virale infeksjoner i hund og er allerede et viktig verktøy for veterinærer.

Background: Specific proteins are measured by immunoassay technology where a specific antibody binds to its specific antigen. Immunoassay-based diagnostics in veterinary medicine is complicated because antigens vary from species to species and immunoassa y reagents used in human diagnostics cannot generally be used on other mammalian species. State-of-the-art: Immunoassays for human diagnostics are used occasionally in veterinary laboratories, however without specific calibration and only arbitrary unit s are reported. Immunoassays specific for animals are becoming available. For example, Gentian Technology will supply a specific canine CRP and specific equine SAA in 2013. These immunoassays run on modern high-priced clinical chemistry instruments. Poi nt-of-care (POC) tests are available, for example, a canine CRP immunoassay from LifeAssays in 2009 measures inflammation in dogs. The available POC devices are often not well suited to the rigors and time-constraints in the veterinary clinic. However, P OC delivers fast results in a diagnostic setting where results and monitoring are time-critical. POC cannot compete with centralized laboratories on price or reliability and centralized services will continue to be used in non-critical testing. Challenge s: Raising veterinarian awareness of the benefits of modern immunoassay diagnostics requires a new approach that addresses the following requirements: 1. A robust and user-friendly POC device that works in the field and non-laboratory situations. 2. A ra pid, time-independent colorimetric method with reagents that give a test result within 2 minutes and where the color is stable for minimum 30 minutes. 3. A "killer application" - a specific canine CRP immunoassay POC offering fast and reliable quantitati ve results. 4. Evidence based research that documents the clinical value of immunoassay diagnostic methods for the patient, and demonstrates significant cost saving for both owner and veterinarian.

Aktivitet:

EUROSTARS-EUROSTARS