Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

New technology in downhole mapping will provide enhanced recovery solutions, huge cost reductions and reduced environmental impact

Alternativ tittel: Ny teknologi ved bunnhullskarakterisering vil medføre forbedrede tekniske løsninger, store kostnadsbesparelser og reduserte miljøutslipp

Tildelt: kr 3,1 mill.

Tradisjonelle Drill-Stem-tester (DST) og produksjonstester på boreplattformer innebærer meget store økonomiske kostnader og kan representere store risikoer av betydning for miljøet, både til sjø og til luft. Det overordnede målet for dette prosjektet er å øke den samlede verdien av brønntesting. Dette innebærer både forbedret karakterisering av in-situ væskeprøver, reduserte kostnader og det vil gi mer miljøvennlige løsninger. Spesielt under krevende arktiske klima og værforhold, vil en slik ny teknikk fo r nedihullstesting innebære mye mindre miljørisiko og langt mindre økonomiske kostnader enn med konvensjonelle testemetoder. For å nå det overordnede mål er det nødvendig å benytte ny teknologi for nedihulls bestemmelser av både hydrokarboner og sporkompo nenter.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk