Tilbake til søkeresultatene

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020

Rammeavtale PES Norsk Regnesentral

Tildelt: kr 0,71 mill.

Prosjektet støtter soknadsarbeid i ulike utlysninger i H2020 programmet og andre aktuelle programmer i EU. Prosjektet vil gjennomføre søknadsarbeid mot konkrete utlysninger i 2014, med spesiell vektlegging på utlysninger innen IKT, eHelse og jordobservasj on.

Aktivitet:

PES2020-Prosj.etabl.støtte H2020