Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Qualification and Demonstration of a Subsea Typhoon Valve.

Alternativ tittel: Kvalifisering og demonstrasjon av en undervanns Typhoon ventil.

Tildelt: kr 3,5 mill.

Gjennom utviklingen av Typhoon teknologien har målsettingen hele tiden vært å utvikle og kvalifisere Typhoon ventilen for industriell anvendelse. Typhoon ventilen representerer en ny teknologi for å redusere miksing av fluid faser, bedre separasjon av fluider (olje, gass og vann), og dermed redusere påvirkningen på miljøet fra petroleumsindustrien, og å forlenge levetiden for modne felt. FoU programmet er støttet av Norges Forskningsråd, Petromaks og DEMO2000, og oljeselskapene: Eni, ConocoPhillips, Shell, Statoil, Total, Engie og Petrobras. Typhoon teknologien er i dag en innovativ teknologi med innvilgede patenter i 19 forskjellige områder eller land. De viktigste fordelene for sluttbrukeren av denne teknologien er et redusert energi forbruk og en renere produksjon, redusert behov for tredje trinns vannrensing og til sist økt produksjon gjennom lengere levetid for modne felt og problem brønner. Typhoon teknologien angriper årsaken til problemene, forårsaket ved bruk av ventiler med høye skjærkrefter,i stedet for å forsøke å reparere skadene ved å installere kostbare tredje trinns vannrense systemer: 1) Typhoon teknologien reduserer dråpe oppbrekking og dannelse av olje og vann emulsjoner. Realistiske forsøk har vist at teknologien reduserer olje i vann nedstrøms separator med 50-90%. 2) Typhoon reduserer behovet for skadelige kjemikalier som følger produsert vann til det marine miljøet. 3) Bruk av Typhoon teknologien i sårbare områder som Arktis og Barentshavet gjør det mulig å møte utslippskravene til en lavere kost og mer energi effektivt. 4) Mange forhold påvirker levetiden for modne felt og brønner. Å skifte ut dagens emulgerende choker og kontrollventiler med Typhoon teknologi, vil dranatisk forbedre kvaliteten på produsert vann så vel som oljen, og dermed bidra til økt utvinning og lengre levetid for modne felt, spesielt de med høyt vannkutt.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk