Tilbake til søkeresultatene

EUROSTARS-EUROSTARS

E!8921 A photocatalytic unit for water cleaning using UV-LED and doped catalysts applied to ballast water

Alternativ tittel: Photocat

Tildelt: kr 4,0 mill.

Prosjektnummer:

241937

Søknadstype:

Prosjektperiode:

2014 - 2017

Midlene er mottatt fra:

Organisasjon:

Geografi:

Photocat utvikler et nytt vannrensesystem som kombinerer en ny, dopet nanokatalysator med UV-LED som belysningskilde. Dette systemet skal bryte ned enhver kjemisk og mikrobiologisk forurensning uten å produsere skadelige biprodukter. Photocat skal levere en prototyp på dette nye systemet, som er optimalisert for rensing av ballastvann fra skip og testet med relevant vann. Det nye systemet kan benyttes sammen med eksisterende renseteknologier, eller alene som en erstatning for konvensjonelle UV vannbehandlingssystemer. En omfattende testing av fotokatalysatoren er utført og fotokatalysatoren er optimalisert for produksjon av radikaler. Pilot-demo systemet er designet og produsert, og testing er utført. Resultatene viser at fotokatalysen fungerer godt med de aktuelle katalysatorene, og genererer effektivt radikaler, som benyttes til nedbrytning av både mikroorganismer og kjemiske forurensninger. Imidlertid viste det seg at testutstyret var for lite til å kunne testes effektivt for nedbrytning av forurensninger i ballastvann. Likevel er dataene så lovende at arbeidet med teknologien vil fortsette. Photocater et samarbeidsprosjekt mellom 3 norske partnere (KeraNor, NIVA og NTNU) og 2 engelske partnere (P.W.Circuits og Axess).

Photocat aims to develop a new water decontamination unit combining novel, doped nanophotocatalysts with UV-LEDs in a system that completely destroys chemical & microbiological contaminants without producing harmful by-products. Photocat will deliver a pr ototype of a novel decontamination system, optimised for ballast water cleaning, including a clear demonstration of the system. This can be in addition to current technologies, or as a replacement for conventional UV water treatment.

Aktivitet:

EUROSTARS-EUROSTARS