Tilbake til søkeresultatene

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning

Infectious salmon anaemia virus - uptake and early infection

Alternativ tittel: Infeksiøs lakseanemivirus- opptak og tidlig infeksjon

Tildelt: kr 2,0 mill.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en viktig sykdom som forekommer hos Atlantisk laks oppdrett. Sykdommen og viruset som forårsaker sykdommen fører til store tap for næringen, hovedsakelig på grunn av de strenge tiltakene som blir iverksatt ved påvisning. Ingen behandling finnes og de vaksinene som finnes på markedet i dag gir ikke tilfredsstillende beskyttelse. Prosjektet ønsker å undersøke hvordan infeksjon med viruset leder til sykdom ved å studere de ulike innfallsportene viruset kan bruke samt fiskens respons til infeksjonen ved disse. Alle virus, inkludert ILA virus, må krysse slimhinner (hud, gjeller eller tarm) for å komme seg inn i fisken. Prosjektet vil undersøke om disse slimhinnene kan være inngangsport for viruset. Informasjonen prosjektet leder frem til vil være nyttig også for andre virusinfeksjoner hos fisk.

Mattilsynet har begynt å bruke en metode fra prosjektet i soner rundt anlegg med ILA for å overvåke forekomst av virus.

Infectious salmon anaemia (ISA) is an important disease of farmed Atlantic salmon, and is listed as notifiable by the OIE. The disease and the causative infectious salmon anaemia virus (ISAV) may resurface at any time, resulting in major losses for the industry mainly caused by regulatory restrictions. No treatment exists and available vaccines do not give adequate protection. Knowledge on the risk of the avirulent HPR0 ISAV types transforming into virulent ISAV types is sparse. Thus, a more thorough understanding on how the virus induces disease in the host is needed. All viruses, including ISAV, must cross mucosal barriers (e.g. skin, gills or gastrointestinal (GI) tract) to enter the host, hence understanding viral uptake and host-pathogen interactions at the port of entry may provide a better basis for disease control. This project will give a better understanding of how viruses enters the host, the early stages of infection and the immune responses related to virus entry, using ISAV as a model for viral infection in fish. The knowledge provided by this project may also be important for other virus infections in fish. This is vital for establishing better vaccine strategies, including oral or immersion vaccines which will contribute to reduced losses in the industry, and even have positive implications for export of aquaculture products.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

HAVBRUK2-Stort program for havbruksforskning