Tilbake til søkeresultatene

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk

Instrumented Subsea Choke Valve - Pilot

Alternativ tittel: Instrumentert Undervanns ventil - pilot

Tildelt: kr 2,8 mill.

Dette prosjektet involverer testing av en ny type reguleringsenhet for å kunne kontrollere væske eller gasstrømning. Ventilen er karakterisert ved en robust design, og vil kunne gi dynamisk og nøyaktig regulering av strømning fra olje eller gass produserende brønner.

Budsjettformål:

DEMO2000-Prosj.ret tekn.utv. petro.virk