Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre

Alternativ tittel: Norsk brenselscelle- og hydrogensenter

Tildelt: kr 28,0 mill.

En brenselcelle er en innretning som omdanner kjemisk energi fra et brennstoff til elektrisitet gjennom en kjemisk reaksjon. Typisk spaltes hydrogengassmolekyler til hydrogenioner og elektroner på den ene side av brenselcellen; deretter vandrer hydrogenionene gjennom en elektrolytt til den andre siden, mens elektronene går gjennom en ytre krets og produserer dermed elektrisitet. På den andre siden reagerer hydrogenionene og elektronene med oksygen fra lufta og danner vann. Hydrogen er et attraktivt brennstoff for brenselceller fordi det eneste restproduktet er vann, men hydrogen-brennstoff forekommer ikke naturlig på jorda, og er dermed ikke en energikilde; snarere er hydrogen en energibærer som må fremstilles. Hydrogen kan produseres fra fornybare energikilder ved elektrolyse av vann, som i prinsippet er en reversert brenselcelleprosess. Brenselcelle- og hydrogenteknologi er nå konkurransedyktig med andre teknologier for konvertering av energi i enkelte nisjeapplikasjoner og det internasjonale markedet vokser raskt. Et økende antall leverandører lanserer kommersielle produkter for bærbar elektronikk, stasjonær energiproduksjon og transport. En viktig milepæl ble nådd i slutten av 2014 da Toyota startet serieproduksjon av brenselcellebiler. Dette er understøttet av statlig tilskudd til bygging av infrastruktur for hydrogenfylling i områder som California, Tyskland, Japan og Norge.

Fuel cells and Hydrogen (FCH) technologies are currently competitive with other energy conversion technologies in certain niche markets and the international market is growing with 60% annually. An increasing number of suppliers are launching commercial products for portable electronics, stationary energy production and transportation. A major milestone was reached at the end of 2014 when Toyota began series production of fuel cell cars which is backed by government support for construction of hydrogen infrastructure in areas such as California, Germany, Japan and Norway. For research and development, the move from small scale, short duration tests to larger scale and long term tests as well as prototype testing and product roll-out is clearly seen. In Europe's largest research program, Horizon 2020, the projects will be more applied and innovation oriented, the competition within fuel cells and electrolysers are increasing and R&D institutions (and countries) which can offer advanced infrastructure for testing and technology validation will be prioritized when the growing European industry chooses their collaboration partners. Through this infrastructure, Norwegian actors will be well positioned to secure a significant market share in the rapidly expanding markets withing fuel cell and hydrogen technologies. This proposal focuses specifically on fuel cells and electrolysers, from single cells to system integration and verification which will be key enabling technologies for a future zero emission society.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder