Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

EISCAT_3D Norway 2014

Alternativ tittel: EISCAT_3D Norway 2014

Tildelt: kr 288,0 mill.

EISCAT_3D er et fasestyrt radarsystem som skal brukes til observasjoner av atmosfæren og ionosfæren i nordlyssonen. Målet er å studere fysikken til den øvre atmosfæren og dens kobling med solen og verdensrommet. EISCAT_3D er et «landemerke» på den Europeiske ESFRI veikart for forskningsinfrastrukturer. Infrastrukturen eies og drives av den internasjonale EISCAT Scientific Association (kort EISCAT). EISCAT har hovedkontor i Kiruna Sverige og eies av forskningsråd og forskningsorganisasjoner i 6 land og støttes også av organisasjoner i flere andre land. Norge har vært medlem av EISCAT siden etableringen i 1975. EISCAT har to anlegg i Norge. Både anlegget i Tromsø og på Svalbard organisert gjennom UiT norges arktiske universitet. Dette Forskningsrådsprosjektet er Norges investeringsbidrag til EISCAT_3D fase 1. Den nye radaren skal bestå av sender og mottaker i Skibotndalen i Troms, samt to mottakeranlegg i Sverige og Finland, lokalisert i en avstand omtrent 130 km fra anlegget i Skibotn. EISCAT radarene måler inkoherent spredning av radiobølger fra ionosfæren. Systemet har en tidsoppløsning som det ikke er mulig å oppnå med nåværende systemer. Dette gjør det mulig å studere for eksempel plasma fysikk, fysiske prosesser i nordlyset, samt effekter av klimaforandringer og romvær. Andre forskningsområder er kartlegging av romsøppel, og deteksjon av objekter som meteorer som kommer inn i vår atmosfære. EISCAT_3D systemet er ny radarteknologi i kombinasjon med moderne digital signal-behandling. Prosjektet omfatter bygging og implementering av EISCAT_3D, inkluderer konstruksjonen av radarinstrumentene, programvareutvikling, og definisjon av dataprodukter. Brukere i Norge og andre land samarbeider og bidrar med innspill til EISCAT Association . EISCAT_3D skal være operativ for bruk testing i 2022 og forskning i 2023.

This proposal is asking for Norwegian funding towards construction of EISCAT_3D (E3D), which is an international project on The European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) roadmap. E3D is a world-class radar facility for investigations of the geospace environment. It will replace the ageing EISCAT facilities in northern Norway, Sweden and Finland. E3D will use the incoherent scattering (IS) technique to make 3-dimensional vector measurements across a wide field of view of key parameters in the auroral atmosphere by taking advantage of technological advances in radio, radar, computing, and signal analysis. E3D will have better sensitivity, resolution, capability, and flexibility than any of the other radar facilities in the world. E3D will allow us to understand the flows, sources, sinks, and interactions of energy, momentum and mass in the auroral atmosphere. E3D will provide synergies towards relevant areas of increasing socioeconomic importance; including atmospheric precursors of climate change and vulnerability of modern technological infrastructures due to space weather and space debris. E3D can study auroral particle precipitation that depletes ozone in the stratosphere, and atmospheric tides and sudden stratospheric warming events bring disturbances to the ionosphere from below. Real-time measurements from E3D will be provided to monitoring services dealing with space weather and space debris, a key focus of ESA's Space Situational Awareness (SSA) programme. E3D will also contribute to science and engineering education at all levels. The project will create opportunities to national industry and services in communications hardware and software and information technologies. This E3D project is backed by all major universities in Norway (Tromsø, Bergen, Oslo, UNIS and NTNU), Andøya Space Center and the Norwegian Space Centre. The application has been developed in close collaboration with EISCAT HQ and they strongly support it.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt