Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian laboratory for Si solar cell technology

Alternativ tittel: Norsk laboratorium for Si basert solcelleteknologi

Tildelt: kr 32,3 mill.

Den Norske infrastrukturen for Si solcelleteknologi er en åpent nasjonal forskningsinfrastruktur som tilbyr tjenester og bruk av avansert utstyr langs verdikjeden for silisiumbaserte solceller fra raffinering av silisium til testing av solcellemoduler. Laboratoriet er organisert i fire noder. Ved IFE noden har vi utstyr og kompetanse innenfor kjemisk deponering av Si. I tillegg til avansert materialtesting har IFE utstyr for produksjon, karakterisering og testing av solceller, samt bygging,karakterisering og testing av solcellemoduler. Ved SINTEF er det hovedsakelig utstyr for krystallisering og karakterisering av Si ved rettet størkning, krystalltrekking og tynnfilm deponering. SINTEF har også investert i moderne utstyr for testing av solcellemoduler under reelle betingelser. Ved UiO er det installert utstyr for avansert karakterisering. Ved NTNU er det installert en avansert raffineringsovn og utstyr for kjemisk analyse. Den norske infrastrukturen er åpent tilgengelig for bruk og informasjon kan finnes på hjemmesiden https://www.sintef.no/projectweb/solarlab/

In the near future the conditions for creating new PV industry in Norway will likely be strengthened. Statnett reports that there will be a 25-30¬_TWh surplus of energy in the Nordic market, giving even lower electricity cost compared with other regions. Reduction of the activity in the oil industry is already freeing up skilled personnel. The new infrastructure is a good national investment that utilizes Norways natural advantages such as low cost and clean energy and highly skilled people and a strong motivation to create new high tech manufacturing industry. The research organisations in the consortium, SINTEF, IFE, NTNU and UiO, have long traditions on cooperating in PV research and have common industry funded and Norwegian Research Council funded projects, M.SC and Ph.D. students, Post-docs and a long list of publications. The cooperation is functioning smoothly and gives a very efficient use of knowledge and commonly established infrastructure; one outstanding example is the FME-centre on Solar Cell Technology. The consortium wishes to further strengthen this collaboration within silicon solar cell technology as well as strengthen the consortiums scientific standing and opportunities.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder