Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

E-INFRA 2014 - a national e-Infrastrucure for science

Alternativ tittel: E-INFRA 2014 - a national e-Infrastrucure for science

Tildelt: kr 75,7 mill.

UNINETT Sigma2 (Sigma2) har ansvaret for innkjøp og drift av den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap i Norge og tilbyr tjenester innen tungregning (HPC-maskiner, Notur) og datalagring (NorStore). Sigma2 tilbyr tjenestene til individer og grupper involvert i forskning og utdanning ved norske universiteter og høgskoler, samt andre organisasjoner og prosjekter med offentlig finansiering. HPC og datalagring har, på bakgrunn av teknologisk utvikling og kostnad for vedlikehold, en levetid på 4-5 år. Formålet med denne anskaffelsen er å starte utskifting av e-infrastrukturen for fortsatt å sikre brukerne et tilbud som dekker deres behov når det gjelder funksjonalitet og kapasitet basert på en formålstjenlig og moderne teknologi til en lavest mulig pris. Det er besluttet at dagens fire tungregnemaskiner (HPC) skal reduseres til to. De to maskinene med de største vedlikeholdskostnadene skal erstattes først. For å oppnå en integrert, oversiktlig og brukervennlig infrastruktur hvor man reduserer behovet for å flytte data, samt legger grunnlaget for utvikling av nye brukervennlige tjenester, er det besluttet at den nasjonal infrastrukturen skal baseres på en datasentrisk infrastruktur hvor det er tett samordning mellom data og utstyr for tungregning og øvrige tjenester. Denne anskaffelsesstrategien omfatter anskaffelse av: - Den første av de to tungregnemaskinene (HPC). - En liten maskin for spesielle formål, for eksempel for å teste og utvikle parallelle applikasjoner. - Et lagringssystem som skal erstatte dagens lagringssystem (NorStore).

From 01.01.2015 a new collaboration framework for the national e-infrastructure has been established. As a consequence, a new company, UNINETT Sigma2, has replaced the former UNINETT Sigma organization. The company manage the joint funding initiative between the Research Council of Norway and the universities. The new model implies that the new company has a broader strategic responsibility and stronger operative control, in addition to more long-term funding. The scope of this project proposal is to secure sufficient funding for investments in computing and storage resources for the national e-infrastructure. These investments are planned for the period 2016-2017. The purpose is to ensure that national research communities have access to state-of-the-art e-infrastructure for science.

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt