Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Macromolecular Crystallography Consortium

Alternativ tittel: Nasjonalt konsortium i krystallografi

Tildelt: kr 33,8 mill.

Nasjonalt krystallografikonsortium, Norge (NORCRYST) tilbyr instrumentering og ekspertise innen krystallisering, strukturbestemmelse og analyser av biologiske relevante makromolekyler (proteiner, DNA og RNA) til brukergrupper innen både akademia og industri i Norge. Bestemmelse av 3-dimensjonale strukturer på atomært nivå ved hjelp av røntgenkrystallografi er av avgjørende betydning for å forstå virkningsmekanismen for makromolekylene i en organisme eller når de anvendes i for eksempel bioteknologiske prosesser. Denne kunnskapen, i kombinasjon med biofysikalisk analyse, er derfor sentral i forståelse av sykdommer og lidelser (human og veterinærmedisin), for utvikling av nye medisiner og for utvikling av bioteknologiske verktøy. NORCRYST ledes av Nasjonalt senter for strukturbiologi, UiT- Norges Arktiske Universitet, og er et konsortium av 4 partnere; Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges Biovitenskapelige universitet og UiT - Norges Arktiske Universitet. De 4 nodene har ulike spesialiserte oppgaver i konsortiet.

The Norwegian Structural Biology Centre (NorStruct) in Tromsø has been in operation since 2003 providing services and collaboration to more than 150 projects (more than 200 different proteins) in Norway. NorStruct has provided expertise and services along a pipeline from target gene evaluation and selection, protein expression and purification, biophysical and biochemical characterization, crystallization and structure determination by X-ray crystallographic methods. In light of the development in the field and structural changes in Norwegian research it is now timely to build a national consortium with specialized nodes that can serve the nation with both generic services and more specialized tasks. Four institutions (UiT, UiO, UiB and NMBU) in Norway is establishing 4 nodes and are by this joining forces to be able to meet the demands from external as well as in-house projects that have a significant increase in volume and complexity. The consortium will be led by NorStruct, where 3 of the 4 nodes will serve both local and national users with more general crystallographic tasks, and all 4 nodes will have national responsibilities for more specialized tasks within the consortium. The present proposal covers new equipment for increasing the capacity and efficiency, and to implement a high through-put format in line with the international trends in the field. In particular, the new investment aims at meeting the new and increased demand for high through-put screening facilities in the many drug discovery and bioprospecting initiatives nationwide, as well as a partner in international research programs in drug discovery. The present proposal covers equipment for temperature controlled crystallization storage facilities with high capacity (crystallization plate hotels), automated crystallization drop imaging system, and a new efficient generator and detector systems for X-ray measurements. Equipment for protein-ligand interaction measurements is also included.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt