Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Center for Neutron Research - NcNeutron

Alternativ tittel: Norsk Senter for Nøytron-basert Forskning - NcNeutron

Tildelt: kr 31,1 mill.

NcNeutron er et nasjonalt senter for nøytron-basert forskning og teknologi. Senteret er viktig for å utvikle og videreføre norsk kompetanse innen nøytron-baserte metoder og for framtid norsk bruk av European Spallation Source (ESS) i Lund, Sverige når anlegget forventes å komme i drift i 2026-2027. JEEP II reaktoren ved IFE på Kjeller ble permanent stengt i april 2019, og for gjennomføring av NcNeutron og for norsk tilgang til nøytron-baserte metoder, startet en prosess for å få til en avtale med et annet europeisk nøytronanlegg. Etter godkjenning av Forskningsrådet ble det inngått avtale med Paul Scherrer instituttet (PSI) i Sveits for norsk tilgang til nøytronanlegget SINQ. Avtalen mellom PSI og IFE gjelder fra 1. mai 2021 og med varighet på 6 år. Den gir norske nøytronbrukere årlig tilgang til ca 50 dager stråletid for bruk av all instrumenteringen ved SINQ. Det er årlig to utlysninger om stråletid ved anlegget i Sveits. Fram til utgangen av 2023 er det gjennomført tilsammen 44 eksperimenter ved SINQ fra 8 norske universiteter og forskningsinstitusjoner. Norske brukere har fått tildelt i gjennomsnitt 53 dager med stråletid per år, og eksperimentene er gjennomført med 10 av instrumentene ved SINQ. Dette dekker de viktigste metodiske områdene for bruk av nøytroner: diffraksjon, avbildning, spektroskopi, småvinkelspredning og rest-spenning. Per utgangen av 2023 er det publisert 7 vitenskapelige artikler, 20 artikler som planlegges (typisk tar det 2-2 1/2 år fra eksperiment til publisert artikkel), 25 presentasjoner i konferanser og 15 PhD studenter som vil bruke NcNeutron-data i avhandlingene sine.

The Norwegian Center for Neutron Research, NcNeutron, was planned to be a neutron science and technology exchange center associated with the JEEP II research reactor at IFE, but with the permanent shutdown of JEEP II in Spring 2018, the NcNeutron investments and activities will via an agreement with PSI in Switzerland be transferred to NcNeutron@PSI. Its vision is to become an internationally renowned center for neutron-based research applied to materials science and technology. NcNeutron will serve as a knowledge-base for Norwegian researchers using neutrons, and it will include access to the state-of-the-art instrumentation at PSI. The construction of the European Spallation Source (ESS) has started in Lund, Sweden, and the NcNeutron infrastructure will: (i) support Norway's participation in the ESS by education in the use of neutrons and by providing a network node for scientific interaction and collaboration; and (ii) play a key role as a regional neutron scattering and imaging center also when the ESS is in operation. NcNeutron will be strongly complementary to the recently established national research infrastructures RECX and NORTEM, and thus give Norwegian researchers in materials science and nanotechnology a significant advantage. The NcNeutron@PSI includes: - Contribute to upgrade 2 of the instruments at SINQ, PSI: an neutron imaging instrument and a residual stress instrument - Transfer several components that was purchased at IFE before the JEEP II shutdown to PSI - A post doc staying at PSI and funded by IFE The investments at PSI will give access to 35% of one instrument, that can be used on the full instrument suit at SINQ, in practice approximately 50 days of beamtime over a period of 6 years. The national partners are IFE, UiO, UiS, SINTEF and with a strong support from NTNU. Relevant Norwegian industry and main European neutron facilities, ESS, ILL and PSI, express strong support to the research infrastructure.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder

Temaer og emner

BioteknologiDelportefølje InternasjonaliseringHelseEnergiLTP3 Klima, miljø og energiInternasjonaliseringHelseBasal biomedisinsk forskningPortefølje HelseLTP3 HelseInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidBioteknologiMedisinsk bioteknologiBransjer og næringerVareproduserende industriLTP3 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerMiljøteknologiEnergiMiljøvennlig energi, annetBransjer og næringerMiljøteknologiAnnen miljøteknologiNaturmangfold og miljøKlimarelevant forskningLTP3 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetBransjer og næringerHelsenæringenBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomNaturmangfold og miljøMiljøteknologiLTP3 Høy kvalitet og tilgjengelighetNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerPolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgPortefølje Energi og transportPortefølje ForskningssystemetAnvendt forskningPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePortefølje Banebrytende forskningGrunnforskningPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningDelportefølje Et velfungerende forskningssystemPortefølje InnovasjonNanoteknologi/avanserte materialerNanoteknologiLTP3 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensNanoteknologi/avanserte materialerLTP3 ForskningsinfrastrukturLTP3 Muliggjørende og industrielle teknologierLTP3 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevnePortefølje Muliggjørende teknologierDelportefølje InfrastrukturForskningsinfrastrukturPolitikk- og forvaltningsområderMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annet