Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Norwegian Center for Neutron Research - NcNeutron

Alternativ tittel: Norsk Senter for Nøytron-basert Forskning - NcNeutron

Tildelt: kr 31,1 mill.

NcNeutron vil være et senter for nøytron-basert forskning og teknologi i Norge. Nasjonalt vil dette være viktig for bruk av nøytron-baserte metoder og for framtid bruk av European Spallation Source (ESS) som er under oppbygning i Lund, Sverige. JEEP II reaktoren ved IFE på Kjeller ble besluttet stengt permanent i april 2019, og for gjennomføring av NcNeutron og for norsk tilgang til nøytron-baserte metoder ble det da nødvendig å forsøke å få til en avtale med et annet europeisk nøytronanlegg. Det ble i slutten av 2019 besluttet å jobbe med avtale med Paul Scherrer instituttet (PSI) i Sveits for norsk tilgang til nøytronanlegget SINQ. Dette initiativet er godkjent av Forskningsrådet. I løpet av 2020 er det blitt enighet om avtale mellom PSI og IFE som vil gi norske nøytronbrukere årlig tilgang til ca 50 dager stråletid ved instrumenteringen ved SINQ i 6 år. Avtalen forventes å undertegnes tidlig 2021, og med oppstart våren 2021 og første norsk stråletid ved PSI høsten 2021.

The Norwegian Center for Neutron Research, NcNeutron, was planned to be a neutron science and technology exchange center associated with the JEEP II research reactor at IFE, but with the permanent shutdown of JEEP II in Spring 2018, the NcNeutron investments and activities will via an agreement with PSI in Switzerland be transferred to NcNeutron@PSI. Its vision is to become an internationally renowned center for neutron-based research applied to materials science and technology. NcNeutron will serve as a knowledge-base for Norwegian researchers using neutrons, and it will include access to the state-of-the-art instrumentation at PSI. The construction of the European Spallation Source (ESS) has started in Lund, Sweden, and the NcNeutron infrastructure will: (i) support Norway's participation in the ESS by education in the use of neutrons and by providing a network node for scientific interaction and collaboration; and (ii) play a key role as a regional neutron scattering and imaging center also when the ESS is in operation. NcNeutron will be strongly complementary to the recently established national research infrastructures RECX and NORTEM, and thus give Norwegian researchers in materials science and nanotechnology a significant advantage. The NcNeutron@PSI includes: - Contribute to upgrade 2 of the instruments at SINQ, PSI: an neutron imaging instrument and a residual stress instrument - Transfer several components that was purchased at IFE before the JEEP II shutdown to PSI - A post doc staying at PSI and funded by IFE The investments at PSI will give access to 35% of one instrument, that can be used on the full instrument suit at SINQ, in practice approximately 50 days of beamtime over a period of 6 years. The national partners are IFE, UiO, UiS, SINTEF and with a strong support from NTNU. Relevant Norwegian industry and main European neutron facilities, ESS, ILL and PSI, express strong support to the research infrastructure.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Aktivitet:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Temaer og emner

EnergiLTP2 Klima, miljø og miljøvennlig energiBransjer og næringerLTP2 Miljøvennlig energi og lavutslippsløsningerLTP2 Muliggjørende og industrielle teknologierPolitikk- og forvaltningsområderLTP2 Styrket konkurransekraft og innovasjonsevneBransjer og næringerBygg, anlegg og eiendomHelseNanoteknologi/avanserte materialerNanoteknologiMiljø og naturmangfoldBransjer og næringerVareproduserende industriLTP2 Nano-, bioteknologi og teknologikonvergensNanoteknologi/avanserte materialerAvanserte materialerMiljøteknologiLTP2 Helse, forebygging og behandlingLTP2 Utvikle fagmiljøer av fremragende kvalitetPortefølje HelseBioteknologiGrunnforskningAnvendt forskningHelseBasal biomedisinsk forskningInternasjonaliseringInternasjonalt prosjektsamarbeidPolitikk- og forvaltningsområderMiljø, klima og naturforvaltningLTP2 Fornyelse i offentlig sektorLTP2 ForskningsinfrastrukturForskningsinfrastrukturInternasjonaliseringBransjer og næringerEnergi - NæringsområdePolitikk- og forvaltningsområderHelse og omsorgBioteknologiMedisinsk bioteknologiPortefølje Industri og tjenestenæringerEnergiMiljøvennlig energi, annetPortefølje Energi, transport og lavutslippPolitikk- og forvaltningsområderOlje og gass - Politikk og forvaltningPortefølje Muliggjørende teknologierNanoteknologi/avanserte materialerMiljø og naturmangfoldMiljøteknologiLTP2 Et kunnskapsintensivt næringsliv i hele landetPortefølje Naturvitenskap og teknologiMiljøteknologiAnnen miljøteknologiMiljøvennlig energiMiljøvennlig energi, annetBransjer og næringerHelsenæringen