Tilbake til søkeresultatene

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

National consortium for sequencing and personalized medicine

Alternativ tittel: Nasjonalt konsortium for sekvensering og persontilpasset medisin

Tildelt: kr 77,1 mill.

Norsk konsortium for sekvensering og persontilpasset medisin (NorSeq) er en nasjonal forskningsinfrastruktur med partnere fra Oslo Universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Haukeland Universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Norges Teknologisk-Naturvitenskaplige Universitet og St Olavs Hospital. NCS-PM har, gjennom bevilgninger fra Norges Forskningsråd og vertsinstitusjonene, anskaffet avansert utstyr for storskala DNA sekvensering. Utstyret gjør at vi kan sekvensere humane helgenomer og eksomer til langt lavere priser enn det vi har hatt mulighet til tidligere. Også sekvensering av andre arter og andre sekvenseringsapplikasjoner har fått langt høyere kapasitet og til en lavere pris enn tidligere. NorSeq tilbyr tjenester innen DNA sekvensering til forskere over hele landet og sikrer derigjennom norske forskere tilgang til en teknologi som er mer og mer sentral i livsvitenskap og medisin på grunn av teknologiens mulighet til å kartlegge genomer, «livets bok», til en overkommelig pris. Gjennom denne typen undersøkelser har forskere fått tilgang til enorme mengder data om ulike organismer, og dette åpner opp for helt nye tilnærminger innen denne typen forskning. Innen medisin, som er et hovedfokus for NorSe, regnes DNA sekvensering som den viktigste muliggjørende teknologien for utvikling av persontilpasset medisin. Persontilpasset medisin refererer til en medisin hvor man ved hjelp av storskala molekylære teknologier blir i stand til å karakterisere pasienter i molekylær detalj. En slik detaljert karakterisering gjør det mulig å tilpasse medisinsk behandling til den enkelte pasient på en helt ny måte som sikrer en effektiv behandling uten bivirkninger. NorSeq har tatt en ledende rolle i utvikling og implementering av persontilpasset medisin gjennom kursvirksomhet, nasjonalt standardiseringsarbeid og helsetjenesteinnovasjon. I 2021 har NorSeq stått for størstedelen av covid 19 sekvensering som er gjort i Norge og har vært en viktig del av pandemiovervåkningen i Norge. Nærmere 80.000 virusprøver ble sekvensert i 2021 og 2022.

The aim of The National Consortium for Sequencing and Personalized Medicine (NCS-PM) is to establish cost-efficient whole human genome sequencing in Norway in order to facilitate the development and implementation of personalized medicine in Norway. Personalized medicine will have vast effects for precision, efficacy and economy of healthcare within inherited disorders, cancer and chronic and infectious diseases and will transform the Norwegian health care system. Norway, with its large biobanks, high quality health registries and transparent and public health care system is well positioned to take a leading role. However, this requires access to the most efficient DNA sequencing technology. Here we seek funding for a technology platform that will reduce cost with 70% compared to presently available technology in Norway. The extreme throughput makes whole genome sequencing of large cohorts in research and healthcare possible. The consortium consists of all major sequencing core facilities in Norway, including The Norwegian Sequencing Centre, which is on the national roadmap and will serve as the hub, and regional core facilities for sequencing in Oslo, Trondheim and Bergen collectively known as the Norwegian Genomics Consortium (NGC) serving as spokes. Thus, for the first time we are bringing together the considerable expertise and know-how in high throughput sequencing and medicine across Norway in a single unified effort. Both the hub and spokes have extensive track records as core facilities for research. The partners in Oslo, Bergen and Trondheim are deeply embedded in the health care system, allowing efficient translation of research findings into a clinical setting. Hence, NCS-PM is ideally suited to be a key national instrument for health care innovation and the implementation of personalized medicine. NCS-PM and its partners have a longstanding collaboration with other relevant national infrastructures like Biobank Norway, Elixir and Norstore.

Publikasjoner hentet fra Cristin

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Ingen publikasjoner funnet

Budsjettformål:

FORINFRA-Nasj.sats. forskn.infrastrukt

Finansieringskilder