Tilbake til søkeresultatene

PROFORSK-Skole og samfunn

Alternative byrom: Unges framtidshistorier

Alternativ tittel: Alternative Spaces: Youth Stories of the Future

Tildelt: kr 0,40 mill.

Den økende kommersialiseringen av det offentlige rom bidrar til å marginalisere de unges stemme i byutvikling. Denne delen av befolkningen er lite synlig i tradisjonelle mediekanaler og har få muligheter til å ytre sitt samfunnsengasjement på måter som blir lagt merke til av beslutningstakere. Prosjektet "Alternative byrom: Unges framtidshistorier" er et aksjonsforskningsprosjekt for og med ungdom (12-21 år) bosatt i storbyer, ledet av forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet (HiOA) og landskapsarkitekt Jenny B. Osuldsen fra NMBU/Snøhetta. Prosjektet vil utforske hvordan ungdom kan bidra til utvikling av byrom der de selv trives og føler seg ivaretatt. Ungdom vil få opplæring i en tilpasset variant av etnografisk forskningsmetode, som de sammen med forskere skal ta i bruk i sitt eget nærmiljø - målet er å utvikle et systematisk kunnskapsgrunnlag rundt ungdoms behov og ønsker om alternative byrom. Sammen med landskapsarkitekter og kunstnere skal ungdommer utarbeide konkrete ideer for utvikling av byrom som deretter skal stilles ut offentlig. Prosjektet vil også utvikle en digital plattform, samt utvikle en overførbar metodikk som kan benyttes av lærere i undervisningen på ulike skoletrinn. Metoden skal gi elever en enkel og grunnleggende forståelse av hva som kjennetegner forskningsbasert kunnskap. Den skal dessuten bidra til å skape engasjement og oppslutning ved at de aktivt blir involvert i anvendelsen av kunnskap gjennom utforming av konkrete forslag til offentlige byrom.

Den økende kommersialiseringen av det offentlige rom bidrar til å marginalisere en gruppe som allerede har få tradisjonelle mediekanaler å ytre sitt samfunnsengasjement gjennom. Alternative Spaces: Youth Stories of the Future er et aksjonsforskningsprosjekt for og med ungdom (12-21 år) bosatt i storbyer, ledet av forskere på Arbeidsforskningsinstituttet (HiOA) og landskapsarkitekt Jenny B. Osuldsen fra MNBU/Snøhetta. Det har som mål å utfordre tradisjonelle aktører med makt, og for å lykkes må det nytenking til. Prosjektet utforsker ytringsfrihetens relasjon til makt og medbestemmelse, fysiske, digitale og romlige strukturer sammen med ungdommer, landskapsarkitekter, kunstnere, forskere og it-programmerere. Dette skal foregå ved at ungdom får opplæring i en tilpasset variant av etnografisk forskningsmetode og at de deretter skal bruke denne for å utvikle et systematisk kunnskapsgrunnlag på ungdoms bruk av byrom. Sammen med de andre aktørene i prosjektet skal konkrete ideer for utvikling av byrom utforskes, representeres og stilles ut. Målet med prosjektet er å finne og utvikle punkter som kan trigge engasjement og deltakelse blant storbyungdom gjennom aktiv utforming av det fysiske og digitale offentlige rom.

Budsjettformål:

PROFORSK-Skole og samfunn

Finansieringskilder

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet