Tilbake til søkeresultatene

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Teknologioverføring, teknologibasert entreprenørskap og innovasjon i Nord-Norge

Tildelt: kr 8,6 mill.

Prosjektets hovedaktivitet har vært å utvikle relevante forskningsmiljøer i Nord-Norge som kan utvikle og formidle relevant kunnskap om teknologioverføring, teknologibasert entreprenørskap og innovasjon. Kompetansen som er bygget i prosjektet har vært viktig for utviklingen av næringsrelevante studietilbud og forskningskompetanse. Prosjektet har bestått av en rekke studier relatert til hvordan bedrifter kan samarbeide med andre aktører for å øke innovasjonsaktiviteten. Det har blant annet vært sett på ulike modeller for å lykkes i samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer og ulike utfordringer i allianser mellom bedrifter og i samarbeid med forskningsmiljøer. Videre har det vært forsket på prosessen med å etablere nye forskningsbaserte bedrifter og hvordan universiteter og offentlige virkemidler kan legge til rette for at slike etableringer lykkes. Totalt er det publisert 19 tidsskriftartikler, 9 bokkapitler, 4 monografier og holdt minst 45 foredrag i perioden 2015-2017. Prosjektet har også deltatt i en rekke samarbeidsprosjekter med næringsliv og offentlige aktører.

Prosjektet er en videreføring av WP5 (Technology entrepreneurship and university-industry technology transfer in geographically dispersed regions) i prosjektet "Subsea Sensors for Oil and Gas", samt den samfunnsvitenskaplige forskningsaktiviteten, "Facilitating Innovation" i ”ColdTech” prosjektet, arbeidspakke RT5: ”Implementation of technological research into Arctic operations”. Begge ble finansiert gjennom forskningsrådets NORDSATSING program og ble gjennomført fra 2009 til 2014. Videreføringen av denne forskningsaktiviteten er viktig for å gjennomføre oppbyggingen av et sterkt forskingsmiljø og et industrirelevant undervisningstilbud ved UiN/HHB sine campus i Bodø og Helgeland, samt ved Norut i Alta. Siden 2009 har denne forskningsaktiviteten hatt en svært god start med høy vitenskapelig produksjon, stor entusiasme regionalt og god mottakelse av nye studietilbud. Den største utfordringen framover er å følge opp investeringene som er gjort i utviklingen av fagmiljøet både i form av fremragende forskning og flere konkrete prosjekter i samspill med næringslivet. En kartlegging av næringslivssamarbeidet i de fem Forskningsløft Nord prosjektene med påfølgende initiering av tiltak er derfor planlagt som en del av videreføringen.

Budsjettformål:

NORDSATS-Forskningsløft i Nord

Temaer og emner

Ingen temaer knyttet til prosjektet